Stortinget vedtok utfasing av eksportstøtte innen 2020

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget vedtok i dag å fase ut norsk eksportstøtten til norsk landbruk innen 2020. – Med vedtaket fjernes 8 prosent av markedsgrunnlaget for norsk melkeproduksjon og vi er avhengig av avbøtende tiltak for å forhindre de verste konsekvensene, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Stortingsvedtaket skjedde i forbindelse med behandlingen av den såkalte Globaliseringsmeldingen, og utfasing av eksportsubsidiene til norsk landbruk er i tråd med enigheten i WTO før jul. I dagens stortingsdebatt understreket flere partier viktigheten av avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for landbruket.

Skorge viser til at frafallet av eksportstøtten vil ramme melkeproduksjonen og næringsmiddelindustri hardt. Bortfallet av melkevolumet tilsvarer en melkeproduksjon i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus og et inntektstap tilsvarende ca 370 mill. kroner. I tillegg kommer tap av inntekter i blant annet kjøttproduksjon.

- For å unngå de verste konsekvensene trenger vi gode avbøtende tiltak inn i neste års statsbudsjett. Vi registrer at flere av partiene på Stortinget støtter oss her, og vi håper på drahjelp i denne saken fremover, sier Skorge.

Opprinnelig var 2019 foreslått som frist for utfasing av norsk eksportstøtte. 2019-forslaget ble ble fremmet av Utenriks- og forsvarskomiteen før enigheten i WTO. I WTO-avtalen inngått før jul ble det satt en frist om utfasing innen 2020.  Det har imidlertid vært ulike signaler fra regjering og storting om hvorvidt man ville utsette fristen for utfasingen med ett år. Norges Bondelag er fornøyde med at forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at utfasing av eksportstøtte ikke bør skje før i 2020, fikk flertall i Stortinget.

- Frafallet av eksportstøtten er dramatisk for norsk melkeproduksjon og vi trenger den ekstra tiden for nødvendig omstilling. Det er bra at forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å fase ut eksportstøtten innen 2020, altså ett år senere enn opprinnelig forslått av regjeringen, fikk flertall i Stortinget, sier Per Skorge.

For mer informasjon, kontakt:

Per Skorge, tlf: 975 24 938

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere