Stortinget vedtok fortsatt drift av opplysningskontorene

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

Fortsatt drift av opplysningskontorene, 75 millioner til omstillingsmidler og reversering av kuttet til frivillige organisasjoner var blant sakene som ble endelig vedtatt av Stortinget i går i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018.

I går kveld gjorde Stortinget endelig vedtak i de delene av statsbudsjettet for 2018 som omhandler Landbruks- og matdepartementet, samt merknader og forslag til vedtak fra næringskomiteen.
 

Leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, er svært fornøyd med at et flertall på Stortinget sluttet seg bak næringskomiteens forslag om å videreføre driften av opplysningskontorene inntil videre.
 

- Vi er glade for dette vedtaket. Opplysningskontorene gjør en viktig jobb for å bidra til å skape markedsbalanse i en krevende tid, særlig for produsenter av sau og lam, sier Bartnes.
 

Stortinget vedtok også å bevilge 75 millioner kroner til investeringsmidler særlig rettet mot små og mellomstore melkebønder og reverserte kuttet på om lag 33 mill. kr. til alle de frivillige organisasjonene innenfor landbruk-, bygde- og matområdet, som regjeringen hadde foreslått.
 

Ønsker sterkere framdrift for å nå jordvernmål

Samtlige partier, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, vedtok at de ikke var fornøyde med regjeringens innsats for å nå det såkalte jordvernmålet og ser behov for nye virkemidler. Stortinget vedtok i 2015 et mål om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020. I 2016 ble det totalt bygget ned om lag 6000 dekar matjord i Norge.
 

- Dette er positivt. Vi trenger et tydelig og aktivt Storting hvis vi skal lykkes bedre i kampen for å ta vare på matjorda vår, sier Bartnes.
 

Han er også fornøyd med at det samme flertallet på Stortinget vedtok at de ikke aksepterer regjeringens ønske om å skrinlegge forslaget om innstramming av jordloven og forslaget om strengere regulering av muligheten for å inngå opsjonsavtale om nedbygging av matjord.
 

Skuffet over kutt til Mattilsynet

Bondelaget er svært skuffet over vedtaket om å kutte Mattilsynets bevilgning med 25 millioner, som er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.
 

- Økt smittepress, behov for styrket innsats mot antibiotikaresistens og satsing på dyrevelferd tilsier at Mattilsynet trenger større bevilgninger, ikke kutt, sier Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere