Stortinget vedtok fortsatt drift av opplysningskontorene

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

Fortsatt drift av opplysningskontorene, 75 millioner til omstillingsmidler og reversering av kuttet til frivillige organisasjoner var blant sakene som ble endelig vedtatt av Stortinget i går i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018.

I går kveld gjorde Stortinget endelig vedtak i de delene av statsbudsjettet for 2018 som omhandler Landbruks- og matdepartementet, samt merknader og forslag til vedtak fra næringskomiteen.
 

Leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, er svært fornøyd med at et flertall på Stortinget sluttet seg bak næringskomiteens forslag om å videreføre driften av opplysningskontorene inntil videre.
 

- Vi er glade for dette vedtaket. Opplysningskontorene gjør en viktig jobb for å bidra til å skape markedsbalanse i en krevende tid, særlig for produsenter av sau og lam, sier Bartnes.
 

Stortinget vedtok også å bevilge 75 millioner kroner til investeringsmidler særlig rettet mot små og mellomstore melkebønder og reverserte kuttet på om lag 33 mill. kr. til alle de frivillige organisasjonene innenfor landbruk-, bygde- og matområdet, som regjeringen hadde foreslått.
 

Ønsker sterkere framdrift for å nå jordvernmål

Samtlige partier, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, vedtok at de ikke var fornøyde med regjeringens innsats for å nå det såkalte jordvernmålet og ser behov for nye virkemidler. Stortinget vedtok i 2015 et mål om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020. I 2016 ble det totalt bygget ned om lag 6000 dekar matjord i Norge.
 

- Dette er positivt. Vi trenger et tydelig og aktivt Storting hvis vi skal lykkes bedre i kampen for å ta vare på matjorda vår, sier Bartnes.
 

Han er også fornøyd med at det samme flertallet på Stortinget vedtok at de ikke aksepterer regjeringens ønske om å skrinlegge forslaget om innstramming av jordloven og forslaget om strengere regulering av muligheten for å inngå opsjonsavtale om nedbygging av matjord.
 

Skuffet over kutt til Mattilsynet

Bondelaget er svært skuffet over vedtaket om å kutte Mattilsynets bevilgning med 25 millioner, som er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.
 

- Økt smittepress, behov for styrket innsats mot antibiotikaresistens og satsing på dyrevelferd tilsier at Mattilsynet trenger større bevilgninger, ikke kutt, sier Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere