Stort juridisk handlingsrom for ulvefelling

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Professor Eivind Smith var krystallklar om at det er handlingsrom i jussen i forhold til ulvevedtaket, og han var dypt uenig i klima-og miljøvernminister Vidar Helgsen tolkning av loven.

Det juridiske handlingsrommet for å følge opp Stortingets ulveforlik er klart til stede. Det var den entydige konklusjonen fra de tre juridiske spesialistene på dagens seminar om hvilket handlingsrom loven gir for felling av ulv.

-Bakgrunnen for at jeg begynte å interessere meg for denne saken er den eiendommelige rollen jussen har blitt tildelt. Og ministerens bruk av jussen er eiendommelig, sa professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, med klar henvisning til klima –og miljøminister Vidar Helgesen (H) manglende gjennomføring av Stortingets ulveforlik.

Helgesen har hele tiden brukt jussen som forklaring på at det ikke finnes hjemmel i loven for å gjennomføre ulveforliket og foreslått lisensfelling av ulv fra rovviltnemndene.

Juridisk rabalder

Siden jul og frem til forrige fredag har debatten gått høylytt rundt hvilket handlingsrom jussen gir. Fredag kom Helgesens svar til Stortinget om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. Helgesen hevder som tidligere, at lovverket ikke gir rom for å følge opp Stortingets ulveforlik.

Sammen med advokat Stein Erik Stinessen ved advokatfirmaet Lund & Co DA og advokat og dr.juris. Bjørn Stordrange ved advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, foredro Eivind Smith for en fullsatt sal om hvilket handlingsrom de mener loven gir for å følge opp Stortingets ulveforlik. I salen satt primært politikere og andre interessenter for ulv.

- Lovforslaget til Helgesen betyr nesten ingen ting fordi dagens lov gir rom for det meste av det Stortinget ønsker - så lenge regjeringen følger opp, oppsummerte Eivind Smith.

Tydelige konklusjoner

Konklusjonene til advokat Stein Erik Stinessen var også soleklar. Han påpekte blant annet at:

  • Når bestandsmålet er nådd, er det rom for at bredere samfunnsinteresser enn hensynet til sau og tamrein avveies mot et økende overskudd av ulv.
  • Verken Bernkonvensjonen eller naturmangfoldloven begrenser det juridiske handlingsrommet som ulveforliket bygger på.

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag er også klar i sin oppsummering av veien videre for ulvevedtaket.

- Stortingsflertallet må gi regjeringen klar beskjed om å utnytte det eksisterende handlingsrommet i naturmangfoldsloven, og følge opp ulveforliket med tilhørende bestandsmål. Det er i dag ikke tillit til regjeringens oppfølging av forliket, sier Per Skorge.

Han viser til at målet med ulveforliket var å få en forutsigbarhet for næringsinteressene og for å redusere konflikten mellom partene.

- Når kompromisset ikke følges opp på en real måte, men heller drar frustrasjonen og konflikten til nye høyder, blir tilliten til regjeringens oppfølging av Stortingsvedtaket minimal.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere