Stort flertall for konsesjonsloven

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksministeren får så langt lite støtte for å fjerne konsesjonsloven.

Regjeringa sendte i oktober ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikta. Norges Bondelag frykter ei oppheving av lovene vil ta fra det norske samfunnet kontroll over norsk matproduksjon.

-  Dette forslaget innebærer at det i framtiden skal være fritt fram for aksjeselskaper, pensjonsfond og andre aktører med rene kommersielle interesser å sikre seg kontroll over de norske landbruksarealene, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da forslaget ble kjent.

Stort flertall av kommunene uenig med regjeringa

Nå viser det seg at et stort flertall av norske kommuner så langt er enig med Norges Bondelag i at konsesjonsloven og boplikta må bestå. Av de 88 kommunene som så langt har levert høringssvar til Landbruks- og matdepartementet, sier 89,8 prosent nei til fjerning av lovene. Det er 79 kommuner. Kun 4 kommuner støtter regjeringas forslag. En kommune, Ås, har bedt om konsekvensutredning før de tar stilling til oppheving av loven.

Blant kommunene som har sagt nei til å oppheve konsesjonsloven, finner vi flere viktige landbrukskommuner i Rogaland, Vestfold, Buskerud og Sør-Trøndelag.

Fylkeskommunene stemmer nei til fjerning

Fem fylkeskommuner har levert sin høringsuttalelse til LMD før jul. Både Finnmark, Troms, Nordland og Vestfold fylkeskommuner har sagt nei til å oppheve konsesjonsloven, mens Hordaland fylkeskommune vil behandle saka i fylkesutvalget før endelig avgjørelse.

Både fylkesutvalget i Akershus og fylkestingene i Rogaland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har også sagt nei til å oppheve konsesjonsloven, men ikke levert høringsuttalelser enda.

Frist 15. januar

NORSKOG har levert en positiv høringsuttalelser til departementet.

Alle departementene, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner er høringsinstanser i denne saka. I tillegg kommer ei rekke organisasjoner, blant andre Norges Bondelag til å levere høringsuttalelse innen fristen 15. januar.

Se oversikt over alle høringsinstanser og innkomne høringssvar på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider.

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere