Regjeringa sendte i oktober ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikta. Norges Bondelag frykter ei oppheving av lovene vil ta fra det norske samfunnet kontroll over norsk matproduksjon.

-  Dette forslaget innebærer at det i framtiden skal være fritt fram for aksjeselskaper, pensjonsfond og andre aktører med rene kommersielle interesser å sikre seg kontroll over de norske landbruksarealene, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da forslaget ble kjent.

Stort flertall av kommunene uenig med regjeringa

Nå viser det seg at et stort flertall av norske kommuner så langt er enig med Norges Bondelag i at konsesjonsloven og boplikta må bestå. Av de 88 kommunene som så langt har levert høringssvar til Landbruks- og matdepartementet, sier 89,8 prosent nei til fjerning av lovene. Det er 79 kommuner. Kun 4 kommuner støtter regjeringas forslag. En kommune, Ås, har bedt om konsekvensutredning før de tar stilling til oppheving av loven.

Blant kommunene som har sagt nei til å oppheve konsesjonsloven, finner vi flere viktige landbrukskommuner i Rogaland, Vestfold, Buskerud og Sør-Trøndelag.

Fylkeskommunene stemmer nei til fjerning

Fem fylkeskommuner har levert sin høringsuttalelse til LMD før jul. Både Finnmark, Troms, Nordland og Vestfold fylkeskommuner har sagt nei til å oppheve konsesjonsloven, mens Hordaland fylkeskommune vil behandle saka i fylkesutvalget før endelig avgjørelse.

Både fylkesutvalget i Akershus og fylkestingene i Rogaland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har også sagt nei til å oppheve konsesjonsloven, men ikke levert høringsuttalelser enda.

Frist 15. januar

NORSKOG har levert en positiv høringsuttalelser til departementet.

Alle departementene, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner er høringsinstanser i denne saka. I tillegg kommer ei rekke organisasjoner, blant andre Norges Bondelag til å levere høringsuttalelse innen fristen 15. januar.

Se oversikt over alle høringsinstanser og innkomne høringssvar på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider.