Stort engasjement i årsmøtedebatten

Publisert 08.06.2016
  • Tips en venn om denne siden

Mange opptatt av klima og den tøffe politiske jobbinga framover.

Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo.Regjeringa har varslet en ny stortingsmelding til vinteren, og neste høst er det et viktig stortingsvalg for næringa. Fylkesleder i Østfold, Martha Mjølnerød etterlyste hva landbruksgarantien fra KrF fra 2013 egentlig har gitt landbruket i den forbindelse.
- Det er en politisk kraft i organisasjonen som vi må bruke i tida som kommer, understreket Lars Morten Rosmo, fylkesleder fra Sør-Trøndelag. – De partiene som lytter til oss kommer styrka ut av stortingsvalget 2017.

Ole-Ivar Åm SognnesOle-Ivar Åm Sognnes, utsending fra Sogn og Fjordane, pekte på hvordan et brudd kunne bidratt til å skape samhold internt i næringa og gi oppmerksomhet ute. Sognnes var klar på at satsingen på mangfoldet av små og mellomstore gårder må fortsette. Det støttet også Frøydis Haugen Hordalands fylkesleder.


Klimasatsing i landbruket og beite

Lars Petter Bartnes var i sin tale opptatt av klima og hvor et nytt tilbud om klimarådgivning vil spille en sentral rolle. Mange fulgte opp klima i debatten. Håkon Haug Laa fra Buskerud har monterte solceller på låvetaket, mens Inga Steinsland, Rogaland pekte på de gode klimaeffektene som beiting bidrar med:
- Beiting er god dyrevelferd, beiting er klimasmart, beiting er kulturlandskap.
Også Sogn og Fjordanes Marianne Kvalvik Kvamme var opptatt av beiting og verdien av kulturlandskapet, da må også ordninger bidra til å støtte beiting. 


Mangfold, korn og grovfôr

På tvers av fylker og produksjoner viser debatten en enighet om prioriteringen av mangfoldet i norsk landbruk. Alle landsdeler og fylker er representert i ordskiftet.
Egil Hoen fra Buskerud og Harald Håkenrud fra Hedmark tok opp til reduksjon i kornareal, hvordan graset er på vei tilbake til Østlandet og behovet for styrket kornøkonomi. Ståle Nordmo fra Nordland ønsket seg et grovfôrutvalg, mens Bente Gro Slettebø fra Rogaland trakk fram verdien av saueproduksjonen.
Bodhild Fjelltveit Bodhild Fjelltveit fra Bergen og Hordaland var glad for at mange i byene nå blir bybønder.
– Vi trenger dem, og det er en unik mulighet for dialog og omdømmebygging. Når mange ser maten gro, og opplever smak av egenprodusert mat, da er vi kommet et godt stykke på vei, avsluttet Fjelltveit.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere