Større inntektsforskjeller i norsk jordbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst men at inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) presenterte i dag tall over inntektsutviklingen i jordbruket fra 2014 til 2015. Resultatene viser at mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig.

- Tallene viser konsekvensen av en politikk som i 2014 prioriterte de store gårdsbrukene på bekostning av de mindre og mellomstore, understreker Bartnes.

- Skal vi produsere mer mat i Norge, må vi bruke jorda der den ligger. Da må vi ha et landbruk med et mangfold av gårder. Landbruksminister Jon Georg Dale må i kommende jordbruksmelding svare på hvordan han vil utvikle et landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Godt vær, lav rente og gode priser gir inntektsvekst

 NIBIO omtaler årsakene bak inntekstveksten, som er høye kornavlinger etter et svært godt kornår i 2015 og en markedsbalanse av svinekjøtt som gir høyere priser. Rentenedgang og høyere inntekt fra melkeproduksjon, forklarer også inntektsveksten.

- Inntektsveksten i 2015 for jordbruket er positiv. Det reflekterer verdien av et svært godt kornår på Østlandet, gode priser i markedet og god drift i Tine. For mange kornbønder på Østlandet var det gode avlingsåret etterlengtet etter et dårlig år i 2013, sier Lars Petter Bartnes.

I forhold til andre grupper, ligger inntektsnivået i landbruket fremdeles et stykke under.

Dale må ta grep i meldinga

- Forholdene bak inntektsveksten i 2015 er i liten grad styrt av landbrukspolitikk. Når Dale hittil har snakket om jordbruksmeldinga, har han lagt vekt på at han er liberalist og at det skal merkes i meldinga.

- Jeg forventer at Dale i jordbruksmeldinga heller forteller hvordan mulighetene i landbruket kan bli utnyttet til beste for forbruker og samfunnet. Da må alle brukene i Norge inkluderes, sier Lars Petter Bartnes.

Se oppsummering av driftsgranskningene for 2015 (pdf.)

Kontaktperson:

Lars Petter Bartnes, 900 84 576

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere