Større inntektsforskjeller i norsk jordbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst men at inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) presenterte i dag tall over inntektsutviklingen i jordbruket fra 2014 til 2015. Resultatene viser at mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig.

- Tallene viser konsekvensen av en politikk som i 2014 prioriterte de store gårdsbrukene på bekostning av de mindre og mellomstore, understreker Bartnes.

- Skal vi produsere mer mat i Norge, må vi bruke jorda der den ligger. Da må vi ha et landbruk med et mangfold av gårder. Landbruksminister Jon Georg Dale må i kommende jordbruksmelding svare på hvordan han vil utvikle et landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Godt vær, lav rente og gode priser gir inntektsvekst

 NIBIO omtaler årsakene bak inntekstveksten, som er høye kornavlinger etter et svært godt kornår i 2015 og en markedsbalanse av svinekjøtt som gir høyere priser. Rentenedgang og høyere inntekt fra melkeproduksjon, forklarer også inntektsveksten.

- Inntektsveksten i 2015 for jordbruket er positiv. Det reflekterer verdien av et svært godt kornår på Østlandet, gode priser i markedet og god drift i Tine. For mange kornbønder på Østlandet var det gode avlingsåret etterlengtet etter et dårlig år i 2013, sier Lars Petter Bartnes.

I forhold til andre grupper, ligger inntektsnivået i landbruket fremdeles et stykke under.

Dale må ta grep i meldinga

- Forholdene bak inntektsveksten i 2015 er i liten grad styrt av landbrukspolitikk. Når Dale hittil har snakket om jordbruksmeldinga, har han lagt vekt på at han er liberalist og at det skal merkes i meldinga.

- Jeg forventer at Dale i jordbruksmeldinga heller forteller hvordan mulighetene i landbruket kan bli utnyttet til beste for forbruker og samfunnet. Da må alle brukene i Norge inkluderes, sier Lars Petter Bartnes.

Se oppsummering av driftsgranskningene for 2015 (pdf.)

Kontaktperson:

Lars Petter Bartnes, 900 84 576

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Tekno-revolusjonen har starta i norsk landbruk

Teltscenen, Arendal

Våre samarbeidspartnere