Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) presenterte i dag tall over inntektsutviklingen i jordbruket fra 2014 til 2015. Resultatene viser at mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig.

- Tallene viser konsekvensen av en politikk som i 2014 prioriterte de store gårdsbrukene på bekostning av de mindre og mellomstore, understreker Bartnes.

- Skal vi produsere mer mat i Norge, må vi bruke jorda der den ligger. Da må vi ha et landbruk med et mangfold av gårder. Landbruksminister Jon Georg Dale må i kommende jordbruksmelding svare på hvordan han vil utvikle et landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Godt vær, lav rente og gode priser gir inntektsvekst

 NIBIO omtaler årsakene bak inntekstveksten, som er høye kornavlinger etter et svært godt kornår i 2015 og en markedsbalanse av svinekjøtt som gir høyere priser. Rentenedgang og høyere inntekt fra melkeproduksjon, forklarer også inntektsveksten.

- Inntektsveksten i 2015 for jordbruket er positiv. Det reflekterer verdien av et svært godt kornår på Østlandet, gode priser i markedet og god drift i Tine. For mange kornbønder på Østlandet var det gode avlingsåret etterlengtet etter et dårlig år i 2013, sier Lars Petter Bartnes.

I forhold til andre grupper, ligger inntektsnivået i landbruket fremdeles et stykke under.

Dale må ta grep i meldinga

- Forholdene bak inntektsveksten i 2015 er i liten grad styrt av landbrukspolitikk. Når Dale hittil har snakket om jordbruksmeldinga, har han lagt vekt på at han er liberalist og at det skal merkes i meldinga.

- Jeg forventer at Dale i jordbruksmeldinga heller forteller hvordan mulighetene i landbruket kan bli utnyttet til beste for forbruker og samfunnet. Da må alle brukene i Norge inkluderes, sier Lars Petter Bartnes.

Se oppsummering av driftsgranskningene for 2015 (pdf.)

Kontaktperson:

Lars Petter Bartnes, 900 84 576