Tidligere justisminister og landbrukspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet Knut Storberget fikk i 2021 ansvaret å lede forsvarskommisjonen nedsatt av Regjeringen. Dette var den fjerde kommisjonen siden 2. verdenskrig, og kommisjonen skulle vurdere potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge må ta for å ivareta norsk sikkerhet. 

Storberget startet med å takke for godt samarbeid med Norges Bondelag. 

–Jeg sier alltid ja nå Bondelaget ringer å spør om jeg kan stille, selv om jeg egentlig ikke kan. Etter jeg avsluttet mitt engasjement som landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet så har jeg hver dag etterpå tenkt at alt det jeg sa, alt det jeg gjorde det var ingen overdrivelse. 

Landbruk er beredskap

Videre poengterte Storberget at landbruket kan regnes som et kinderegg med mange viktige verdier og ringvirkninger. 

– Jeg blir mer og mer overbevist om at en aktiv jordbrukspolitikk er viktigere enn noen gang. Overføringene til jordbruket er ikke subsidier, men betaling for tjenester. Verdiskapning, bosetting og distriktsutvikling. 

– Den beste sikkerhetsgarantien skaffer vi oss ved å produsere mer mat lokalt, nærme forbrukeren. Sansynligheten for en krise er liten, men vi må være forberedt og ha tenkt tanken. Det mener forsvarskommisjonen, sa Storberget. 

Bekymret for svikt i forsyningslinjer

Norge skal som kjent øke selvforsyningen til 50% etter at Stortinget i vår behandlet stortingsmelding 11 med oppdaterte målsettinger for landbrukspolitikken. Storberget påpekte viktigheten av økt selvforsyning. 

– Forsyningslinjene som leverer til Norge kan bli rammet, og maten kan trenges andre steder. Målet om økt selvforsyning er ikke egotripp, det er internasjonal solidaritet, sa Storberget. 

– Soldater uten godt brød er meningsløst.

Knut Storberget, Statsforvalter i Innlandet fylke

Påpekte uballanse mellom bonde og marked

– Det er vanvittig at noen tar så mye gevinst av matproduksjon, og at det ikke er primærleddet. 

– Vi må diskutere hvordan vi kan sikre desentralt og sikker distrubusjon. Tenk om bøndene hadde eid hele kjeden, og at bonden kunne trekke gevinsten av det som blir produsert. De som står på for egen og neste generasjon. Er det urimelig at de skal ha større del av avansen i matproduksjonen?, avsluttet Storberget.