Storaksjon i Oslo 21. mai

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vel 2000 bønder og mange traktorer deltar i "Opptog for økt matproduksjon" i Oslo mandag 21. mai. LES programmet

Forberedelsene er i gang, foto: Marthe Haugdal

Mandag 21. mai fylles Oslos gater opp av traktorer og bønder fra hele landet til "Opptog for norsk matproduksjon". Det blir tog i gatene og politisk markeringer med appeller og underholdning.- Vi skal ha en verdig og god markering med et tydelig budskap, understreker Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Programmet for dagen ser slik ut:

Opptog for økt matproduksjon

Program:

Kl. 10.00- 12.00:Oppmøte ved Landbrukets hus, Schweigaardsgt 34c, Oslo

                            Servering av smørbrød, kaffe og juice

Kl. 12.00             Appeller

                            v/Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag

                            v/Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

                            v/Jon Ivar Tofte, kanskje framtidig bonde

                            Allsang

Kl. 12.45             Toget har avmarsj

Kl. 13.30             Stortinget – toget går forbi mensvi hilser på stortingsrepresentantene,deriblant Terje Lien Aasland (AP)

Kl. 14.30             Program ved Statsministerens kontor

                            Programmet ledes av Øystein Rudi

                            Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag  

Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vibeke Stjern, AP-ordfører, Åfjord

Musikalsk innslag v/ Stian Carstensen

Sveinung Svebestad, leder, Norsk Landbrukssamvirke

Lars Iver Wiig, NNN-tillitsvalgt

Espen Syljuåsen, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag,

Musikalsk innslag v/Petter Simonsen, leder, Søndre Høland Landbrukslag

Kl. 15.30             Avslutning

                            Toget oppløses

Ruta for toget i Oslo:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere