Forberedelsene er i gang, foto: Marthe Haugdal

Mandag 21. mai fylles Oslos gater opp av traktorer og bønder fra hele landet til "Opptog for norsk matproduksjon". Det blir tog i gatene og politisk markeringer med appeller og underholdning.- Vi skal ha en verdig og god markering med et tydelig budskap, understreker Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Programmet for dagen ser slik ut:

Opptog for økt matproduksjon

Program:

Kl. 10.00- 12.00:Oppmøte ved Landbrukets hus, Schweigaardsgt 34c, Oslo

                            Servering av smørbrød, kaffe og juice

Kl. 12.00             Appeller

                            v/Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag

                            v/Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

                            v/Jon Ivar Tofte, kanskje framtidig bonde

                            Allsang

Kl. 12.45             Toget har avmarsj

Kl. 13.30             Stortinget – toget går forbi mensvi hilser på stortingsrepresentantene,deriblant Terje Lien Aasland (AP)

Kl. 14.30             Program ved Statsministerens kontor

                            Programmet ledes av Øystein Rudi

                            Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag  

Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vibeke Stjern, AP-ordfører, Åfjord

Musikalsk innslag v/ Stian Carstensen

Sveinung Svebestad, leder, Norsk Landbrukssamvirke

Lars Iver Wiig, NNN-tillitsvalgt

Espen Syljuåsen, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag,

Musikalsk innslag v/Petter Simonsen, leder, Søndre Høland Landbrukslag

Kl. 15.30             Avslutning

                            Toget oppløses

Ruta for toget i Oslo: