Stor interesse for norsk modell i Canada

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det var stor interesse for den norske landbruksmodellen då bondelaget i Quebec arrangerte konferanse.

Konferansen finn stad annankvart år. Temaet i år la vekt på korleis ein kan brødfø ei aukande folkemengde i verda. Robert Carlson frå amerikanske National Farmers Union og president i World Farmers Organisation, presenterte den amerikanske landbrukspolitikken, og generalsekretæren for det franske bondelaget, FNSEA, la fram franske bønders syn på reforma av EUs landbrukspolitikk.
Seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal (bildet) frå Norges Bondelag presenterte den norske landbrukspolitikken, og la spesielt vekt på marknadsregulering, årlege forhandlingar og spesialtilpassa støtte. Ho framheva også behovet for å ha importvern som gir politisk handlingsrom til å gjennomføre politikken. Norges Bondelag har i mange år samarbeidd tett med det kanadiske bondelaget for å hindre store kutt i importvernet gjennom WTO-forhandlingane. Samarbeidet har mellom anna resultert i eit felles opprop med bondelag fleire andre land om retten til å produsere mat til eige folk, kalla Call for Coherence.
Fleire av dei kanadiske bøndene ville vite korleis det norske systemet fungerte, og korleis vi jobba for å oppretthalde importvernet. Nokre lurte også på om forhandlingsretten var grunnlovsfesta, og korleis vi oppnår så sterk støtte i folket til å behalde landbrukspolitikken.
Canada har også marknadsregulering for mjølk, egg og fjørfé. Dei kjempar hardt i WTO for å unngå ei svekking av tollvernet som ville øydelegge moglegheitene for å behalde denne modellen. På den andre sida har Canada store eksportinteresser for svin. Denne todelinga er ei utfordring i Kanadas internasjonale handelspolitikk, noko som også kom fram under konferansen.
Det var òg stor interesse for kvinner si stilling i landbruket.
- Korleis har de klart å få så mange kvinner inn i styret, ville kvinnene i salen vite, og ville gjerne kome til Noreg for å lære.


 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere