Stor avstand mellom partane i jordbruksoppgjeret

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes blir intervju av NRK
Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes blir intervjua av NRK-journalist Peter Svaar i samband med framlegginga av jordbrukets krav til årets jordbruksoppgjer 26. april.

Nye møte med staten fredag kveld.

Torsdag ettermiddag var den viktige innleiande fasen av jordbruksforhandlingane, der partane går igjennom krav- og tilbodsdokumentet og avklarar posisjonar og prioriteringar, ferdig. Fredag klokka 18.00 gjekk jordbruket og staten til nytt forhandligsmøte, etter å ha hatt dagen til å gjere opp status og ta stilling til løpet vidare. 

Stor avstand i viktige spørsmål

Det er stor avstand mellom partane på fleire viktige spørsmål som storleiken på ramma, inntektsmoglegheiter, driftsvansketilskot og marknadsbalansering. Det gir eit vanskeleg utgangspunkt for løpet vidare. 

Jordbrukets forhandlingsutval som består av representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, varsla på måndag at dei ville gå i forhandlingar med staten. Møta mellom partane starta tysdag 8. mai. Jordbruksforhandlingane skal vere avslutta seinast onsdag 16. mai.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere