Stor avstand mellom partane i jordbruksoppgjeret

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes blir intervju av NRK
Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes blir intervjua av NRK-journalist Peter Svaar i samband med framlegginga av jordbrukets krav til årets jordbruksoppgjer 26. april.

Nye møte med staten fredag kveld.

Torsdag ettermiddag var den viktige innleiande fasen av jordbruksforhandlingane, der partane går igjennom krav- og tilbodsdokumentet og avklarar posisjonar og prioriteringar, ferdig. Fredag klokka 18.00 gjekk jordbruket og staten til nytt forhandligsmøte, etter å ha hatt dagen til å gjere opp status og ta stilling til løpet vidare. 

Stor avstand i viktige spørsmål

Det er stor avstand mellom partane på fleire viktige spørsmål som storleiken på ramma, inntektsmoglegheiter, driftsvansketilskot og marknadsbalansering. Det gir eit vanskeleg utgangspunkt for løpet vidare. 

Jordbrukets forhandlingsutval som består av representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, varsla på måndag at dei ville gå i forhandlingar med staten. Møta mellom partane starta tysdag 8. mai. Jordbruksforhandlingane skal vere avslutta seinast onsdag 16. mai.

 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere