Han er bekymret for konsekvensene dersom ulvejakta ikke gjennomføres. Organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre har fått medhold i Oslo tingrett om ønsket om midlertidig forføyning slik at ulvejakten inne i ulvesonen ikke kan starte 1. januar. Kjennelsen kom en drøy uke etter at det ble kjent at regjeringen opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det ble åpnet for felling av til sammen 21 ulver.

-  Det er for mange ulv i dag som gjør at ulvene sprer seg utenfor ulvesonen  og innenfor beiteområdene. Det medfører at det også er flere streifulver som sprer frykt og usikkerhet, sier Aas-Engh.

Han peker på at Stortinget har slått fast at bestanden skal reguleres både utenfor og innenfor ulvesonen. Nå er bestanden for høy og det er derfor viktig å få tatt ut flere ulv i tråd med rovviltnemndas vedtak.

- Vi viser til regjeringens stadfesting av vedtakene om å ta ut de tre grenseflokkene og legger til grunn at deres vedtak også var fundert i rettslige vurderinger, sier Aas-Eng.

Oslo tingrett begrunner sin beslutning om å gi midlertidig forføyning i at den såkalte Letjenna-saken ligger til behandling i Høyesterett.

- Norges Bondelag mener dommen i Tingretten og Lagmannsretten var feil, de er ikke rettskraftige og vi forventer at Høyesterett retter opp dette, sier Aas-Eng.

 

Vedtaket om å felle 21 ulv bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

- Usikkerheten rundt ulvejakta hvert år oppleves som en evig runddans og sliter ut folk i de berørte områdene. Vi håper derfor at saken blir raskt avklart gjennom muntlige forhandlinger så snart som mulig.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar.