Olav S. Nordbø, Gunleik Mæland og Amund Johnsrud loser trafikantane inn på sidevegen til Nordbygda i Hjartdal. Foro: Turid Opsund– Folk må gjerast merksame på at vi treng mat, seier leiar i Hjartdal Bondelag, Mathias Kleppen til NRK.no i kveld.