Stopp rovdyras herjinger!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.

Rovdyrbestanden er ute av kontroll, og gir sterkere press på beitenæringa i stadig nye områder. Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.


Årets beitesesong har nettopp starta, men allerede er dyrelidelsene og de menneskelige påkjenningene enorme. Friske dyr sluppet på beite, blir funnet igjen som kadavre eller må avlives etter ulvens herjinger. Vi har bare sett starten på en blodig sommer. Så lenge ulvebestanden ikke forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte politikk, vil dette eskalere. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at ulvepolitikken blir fulgt opp med handling, og at den norske ulvebestanden blir regulert ned til det bestandsmålet som er satt.


Rovdyrforliket sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Årsmøtet krever at rovdyrforliket følges opp. Utmarka kan kun nyttes til matproduksjon gjennom beiting. Beitebruken er nærmest utradert i rovdyrprioriterte områder. Rovdyra flytter seg etter beitedyra, og inn i de beiteprioriterte områdene som nå opplever store skader. Rovdyrangrepa skaper uro og utrygghet i lokalsamfunn, og tar fra oss muligheten til å produsere mat på utmarksressurser.


Bestandsmålet kan ikke bare fungere som et minimumsmål, men må også være et maksimumstall. Bare gjennom kontroll med antall rovdyr, kan vi sikre ei levedyktig beitenæring over hele landet. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at potensielle skadedyr blir tatt ut før beitesesongen, og at rovdyr som gjør skade på beite felles umiddelbart. Dette gjelder alle rovdyr, ulv, bjørn, jerv, gaupe og ørn. Bonden må få hente hjem friske dyr fra beite, ikke skadde og drepte dyr.

(Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag)

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere