Stopp i utbetaling av lammeslakttilskuddet

Publisert 08.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Det blir en stopp i utbetalinga av lammeslakttilskudd på fjorårslam fra 1. mars.

De som leverer lam etter 1. mars vil ikke lenger få lammeslakttilskudd. Dette ble bestemt i jordbruksforhandlingene 2017, fordi vi ikke ønsker å stimulere til å holde lam utover vinteren, men få dyrene ut i markedet når etterspørselen er til stede på høsten. 

Lam levert etter 1. mars er likevel berettiga husdyrtilskudd og avløsertilskudd, og lam som leveres til slakt til høsten, vil selvsagt få lammeslakttilskudd. 

Endringer i WTO-avtalen

Satsen for lammeslakttilskudd er i dag 500 kroner per slakt. Denne satsen ble løfta til 533 kroner i 2017. Bakgrunnen for det var å kompensere for fjerning av lammeslakttilskudd for klasse O i inneværende år. WTO-avtalen setter begrensning for antall dyr som kan få tilskudd (blå boks i WTO), og dette taket var i ferd med å bli nådd. Derfor ble tilskuddet fjerna for klasse O. Faglaga fikk ikke gjennomslag for kompensasjon utover 2017.

Til kommende jordbruksoppgjør vil tilsvarende problemstilling berøre kvalitetstilskuddet for storfeslakt.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere