Stopp i utbetaling av lammeslakttilskuddet

Publisert 08.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Det blir en stopp i utbetalinga av lammeslakttilskudd på fjorårslam fra 1. mars.

De som leverer lam etter 1. mars vil ikke lenger få lammeslakttilskudd. Dette ble bestemt i jordbruksforhandlingene 2017, fordi vi ikke ønsker å stimulere til å holde lam utover vinteren, men få dyrene ut i markedet når etterspørselen er til stede på høsten. 

Lam levert etter 1. mars er likevel berettiga husdyrtilskudd og avløsertilskudd, og lam som leveres til slakt til høsten, vil selvsagt få lammeslakttilskudd. 

Endringer i WTO-avtalen

Satsen for lammeslakttilskudd er i dag 500 kroner per slakt. Denne satsen ble løfta til 533 kroner i 2017. Bakgrunnen for det var å kompensere for fjerning av lammeslakttilskudd for klasse O i inneværende år. WTO-avtalen setter begrensning for antall dyr som kan få tilskudd (blå boks i WTO), og dette taket var i ferd med å bli nådd. Derfor ble tilskuddet fjerna for klasse O. Faglaga fikk ikke gjennomslag for kompensasjon utover 2017.

Til kommende jordbruksoppgjør vil tilsvarende problemstilling berøre kvalitetstilskuddet for storfeslakt.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere