De som leverer lam etter 1. mars vil ikke lenger få lammeslakttilskudd. Dette ble bestemt i jordbruksforhandlingene 2017, fordi vi ikke ønsker å stimulere til å holde lam utover vinteren, men få dyrene ut i markedet når etterspørselen er til stede på høsten. 

Lam levert etter 1. mars er likevel berettiga husdyrtilskudd og avløsertilskudd, og lam som leveres til slakt til høsten, vil selvsagt få lammeslakttilskudd. 

Endringer i WTO-avtalen

Satsen for lammeslakttilskudd er i dag 500 kroner per slakt. Denne satsen ble løfta til 533 kroner i 2017. Bakgrunnen for det var å kompensere for fjerning av lammeslakttilskudd for klasse O i inneværende år. WTO-avtalen setter begrensning for antall dyr som kan få tilskudd (blå boks i WTO), og dette taket var i ferd med å bli nådd. Derfor ble tilskuddet fjerna for klasse O. Faglaga fikk ikke gjennomslag for kompensasjon utover 2017.

Til kommende jordbruksoppgjør vil tilsvarende problemstilling berøre kvalitetstilskuddet for storfeslakt.