Norge stenger grensene 14 dager fra midnatt, natt til fredag 29. januar 2021 for å hindre import av ulike mutasjoner av koronaviruset. Selv om smittesituasjonen i Norge er for øyeblikket god, er myndighetene bekymret for at Norge på samme måte som andre europeiske land, skal miste kontrollen. Alle norske borgere og utlendinger som er bosatt i landet kan fortsatt reise inn i Norge. Det samme vil gjelde personer i samfunnskritiske roller. Matkjeden er definert som samfunnskritisk sektor.

Det er løpende dialog mellom Norges Bondelag og myndighetene for å få klarhet tolkningen av innreisereglene, og hva dette betyr for vår næring. Det er utenlandske arbeidere i landbruket innen frukt-, bær og grønnsaksproduksjon, avløsere i husdyrproduksjon, som saueklippere, med bygging av nye landbruksbygg og i skogen. Selv om det fortsatt er vinter, er veksthussesongen i full gang enkelte steder. Dette er en del av matproduksjonen hvor utenlandske arbeidere er ansatt. Bondelaget følger nøye med på hvilke konsekvenser innreiseforbudet vil ha for matproduksjonen og vår forsyningsevne.

For de som er unntatt fra innreiserestriksjonene vil fortsatt reglene om obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjelde.

Vi har samlet informasjon om korona knyttet til landbruket og tips som er nyttig for bonden her. 

Her finner du også spørsmål og svar om korona, som nå er oppdatert.