Stengde Utvikfjellet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Med denne aksjonen vil vi synleggjere at dersom bøndene i Sogn og Fjordane må legge ned.

- Eg orsakar at dette for ei lita tid vil gå utover 3. person, men vi må markere vår frustrasjon over manglande politisk vilje til å sikre den viktige matprodusenten ei anstendig inntekt.  Nok er nok, seier ein tydeleg frustrert fylkesleiar Per Hilleren som stengjer Utvikfjellet saman med bønder frå Breim og Vikane.

Stortinget har bede bøndene om å produsere meir mat.   Vi utfører gjerne den viktige samfunnsoppgåva, men det må løne seg å produsere mat. Regjeringa sviktar sine eigne ambisjonar i den nyleg vedtekne stortingsmeldinga om mat og landbruk, som seier at matproduksjonen i Norge skal auke 20 prosent dei kommande 20 åra. Tilbodet i forhandlingane legg i staden eit grunnlag for ein redusert matproduksjon i Norge.

Vi kan ikkje ta ansvar for ei jordbruksavtale som:

  • Ikkje gjev inntektsmoglegheiter som andre grupper – bøndene si inntekt ligg i snitt 180 000 kr lågare enn det andre grupper får.
  • Ikkje legg grunnlaget for ein auka matproduksjon, slik Stortinget har vedteke.
  • Ikkje er eit svar på landbruket sine rekrutteringsutfordringar.
  • Ikkje gjev inntekt for å kunne investere for framtida.
  • Ikkje gjev ein økonomi som gjev grunnlag for eit landbruk i heile landet

Vi som er bønder og matprodusentar har ikkje tru på at inntekt nokon gong skal vere den viktigaste drivkrafta for å bli bonde.  Det må berre IKKJE vere den viktigaste grunnen til å ikkje bli bonde.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere