Stengde Utvikfjellet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Med denne aksjonen vil vi synleggjere at dersom bøndene i Sogn og Fjordane må legge ned.

- Eg orsakar at dette for ei lita tid vil gå utover 3. person, men vi må markere vår frustrasjon over manglande politisk vilje til å sikre den viktige matprodusenten ei anstendig inntekt.  Nok er nok, seier ein tydeleg frustrert fylkesleiar Per Hilleren som stengjer Utvikfjellet saman med bønder frå Breim og Vikane.

Stortinget har bede bøndene om å produsere meir mat.   Vi utfører gjerne den viktige samfunnsoppgåva, men det må løne seg å produsere mat. Regjeringa sviktar sine eigne ambisjonar i den nyleg vedtekne stortingsmeldinga om mat og landbruk, som seier at matproduksjonen i Norge skal auke 20 prosent dei kommande 20 åra. Tilbodet i forhandlingane legg i staden eit grunnlag for ein redusert matproduksjon i Norge.

Vi kan ikkje ta ansvar for ei jordbruksavtale som:

  • Ikkje gjev inntektsmoglegheiter som andre grupper – bøndene si inntekt ligg i snitt 180 000 kr lågare enn det andre grupper får.
  • Ikkje legg grunnlaget for ein auka matproduksjon, slik Stortinget har vedteke.
  • Ikkje er eit svar på landbruket sine rekrutteringsutfordringar.
  • Ikkje gjev inntekt for å kunne investere for framtida.
  • Ikkje gjev ein økonomi som gjev grunnlag for eit landbruk i heile landet

Vi som er bønder og matprodusentar har ikkje tru på at inntekt nokon gong skal vere den viktigaste drivkrafta for å bli bonde.  Det må berre IKKJE vere den viktigaste grunnen til å ikkje bli bonde.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere