Status for jordbruksforhandlingene

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes
Lars Petter Bartnes er jordbrukets forhandlingsleder i årets jordbruksforhandlinger.

Jordbruket og staten i nye forhandlingsmøter fredag kveld.

Etter to dager med prosedyrer har dagen i dag blitt brukt til oppsummering og avklaring om veien videre. Klokka 16 fredag ettermiddag gikk lederne i de to bondelorganisasjonene til nye møter med statens forhandlingsleder.

Torsdag kveld avslutta jordbruksorganisasjonene og staten gjennomgangen av alle punktene i kravet og tilbudet til årets jordbruksoppgjør. Avstanden er stor og jordbruket har klare krav til forhandlingsvilje.

- Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringa. Stortinget har vedtatt at vi skal ha et landbruk over hele landet, og da må vi sikre lønnsomheten på de små og mellomstore brukene for å hindre at jord går ut av drift, sa jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da jordbruket satte seg ved forhandlingsbordet tirsdag formiddag.

Han understreka da at jordbrukets forhandlingsutvalg ikke kan akseptere ei løsning som gir betydelige tap for store produsentgrupper, slik statens tilbud legger opp til. Jordbrukets forhandlingsutvalg legger også til grunn at det er forskjellen i inntekt målt i kroner, ikke prosenter som skal reduseres og at dette må synliggjøres i årets jordbruksoppgjør.

Årets jordbruksoppgjør skal være ferdig seinest mandag 15. mai.

 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere