Statssekretær på tilsyn av sau i rovdyrområde

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Miljøpolitikere vil få et innblikk i sauebønders hverdag, når de i dag blir med på tilsyn av sau på beite i områder med stor rovviltproblematikk.

Sauene er på utmarksbeite i områder hvor sauen skal ha forrang, såkalt prioritert beiteområde. Likevel er mange sauer og lam tapt til rovvilt denne beitesesongen. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H) og stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) vil være med på tilsynsrunde i Løten og Vang beitelag og Romedal og Stange Sau- og Geitebeitelag. I dette området ble 12 prosent av sauene tatt av rovvilt forrige beitesesong, og det ser ut til å bli verre i år. Området har hatt fellingstillatelse på ulv sammenhengende siden mai i år.

- Vil få se virkeligheten

- På denne turen vil politikerne se virkeligheten i et område som i flere år har vært sterkt angrepet av rovdyr. Beitebrukerne kjenner dette på kroppen, og har gjort alt de skal gjøre av forebyggende tiltak, sier Einar Frogner, som er bonde i Vang og styremedlem i Norges Bondelag.

Program:

  • Informasjon om beitelagene og tilsyn på utmarksbeite.
  • Utfordringer ved rovvilt i beiteområder.
  • Lunsj
  • Utferd og tilsyn av sau på utmarksbeite.

Det er Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har invitert politikerne. Sentrale og lokale tillitsvalgte fra organisasjonene vil være til stede på Mattisrud i Løten torsdag 28. august fra kl 10 – 14. www.mattisrud.com

Kontaktperson i Norges Bondelag, Einar Frogner, tlf 976 96 163

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere