Statssekretær på tilsyn av sau i rovdyrområde

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Miljøpolitikere vil få et innblikk i sauebønders hverdag, når de i dag blir med på tilsyn av sau på beite i områder med stor rovviltproblematikk.

Sauene er på utmarksbeite i områder hvor sauen skal ha forrang, såkalt prioritert beiteområde. Likevel er mange sauer og lam tapt til rovvilt denne beitesesongen. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H) og stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) vil være med på tilsynsrunde i Løten og Vang beitelag og Romedal og Stange Sau- og Geitebeitelag. I dette området ble 12 prosent av sauene tatt av rovvilt forrige beitesesong, og det ser ut til å bli verre i år. Området har hatt fellingstillatelse på ulv sammenhengende siden mai i år.

- Vil få se virkeligheten

- På denne turen vil politikerne se virkeligheten i et område som i flere år har vært sterkt angrepet av rovdyr. Beitebrukerne kjenner dette på kroppen, og har gjort alt de skal gjøre av forebyggende tiltak, sier Einar Frogner, som er bonde i Vang og styremedlem i Norges Bondelag.

Program:

  • Informasjon om beitelagene og tilsyn på utmarksbeite.
  • Utfordringer ved rovvilt i beiteområder.
  • Lunsj
  • Utferd og tilsyn av sau på utmarksbeite.

Det er Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har invitert politikerne. Sentrale og lokale tillitsvalgte fra organisasjonene vil være til stede på Mattisrud i Løten torsdag 28. august fra kl 10 – 14. www.mattisrud.com

Kontaktperson i Norges Bondelag, Einar Frogner, tlf 976 96 163

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere