Sauene er på utmarksbeite i områder hvor sauen skal ha forrang, såkalt prioritert beiteområde. Likevel er mange sauer og lam tapt til rovvilt denne beitesesongen. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H) og stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) vil være med på tilsynsrunde i Løten og Vang beitelag og Romedal og Stange Sau- og Geitebeitelag. I dette området ble 12 prosent av sauene tatt av rovvilt forrige beitesesong, og det ser ut til å bli verre i år. Området har hatt fellingstillatelse på ulv sammenhengende siden mai i år.

- Vil få se virkeligheten

- På denne turen vil politikerne se virkeligheten i et område som i flere år har vært sterkt angrepet av rovdyr. Beitebrukerne kjenner dette på kroppen, og har gjort alt de skal gjøre av forebyggende tiltak, sier Einar Frogner, som er bonde i Vang og styremedlem i Norges Bondelag.

Program:

  • Informasjon om beitelagene og tilsyn på utmarksbeite.
  • Utfordringer ved rovvilt i beiteområder.
  • Lunsj
  • Utferd og tilsyn av sau på utmarksbeite.

Det er Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har invitert politikerne. Sentrale og lokale tillitsvalgte fra organisasjonene vil være til stede på Mattisrud i Løten torsdag 28. august fra kl 10 – 14. www.mattisrud.com

Kontaktperson i Norges Bondelag, Einar Frogner, tlf 976 96 163