Statssekretær på beitebefaring

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fekk sjå rovdyrtap i prioritert beiteområde i Hedmark.

Statsekretær Lars A. Lunde på befaring med Løten og Vang beitelag. Foto: Kari Anne Kaxrud Wilberg, Norsk Sau og Geit- Eg trur at følget frå departementet og Fylkesmannen fekk eit veldig godt innblikk i korleis sauebonden har det, og kor håplaust det er, seier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Frogner deltok på befaringa i Løten og Vang beitelag sist veke, dit statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet (KLD) var invitert for å sjå korleis det er å drive med sau i eit beiteprioritert område med store rovdyrtap.

Ønsker førebyggande uttak

- Det var viktig for næringa å få vist fram korleis verkelegheita er i eit beiteprioritert område. Lunde fekk sjå dokumentasjon på korleis skadetala har auka etter at rovdyra kom tilbake til området, og desse skadetala har dei siste åra vore uakseptabelt høge, seier Frogner.

- Løten og Vang beitelag har gjort alt riktig for å unngå rovdyrtap, men no fekk statssekretæren klar melding om at det einaste som vil hjelpe er førebyggande uttak av rovdyr i desse områda. Dette er gode beite der det er potensiale til å ha langt fleire sauar dersom rovdyrproblematikken blir løyst.

Statsekretær Lars Andreas Lunde og resten av følget fekk sjølv vere med ut i felten og sjå korleis sauebøndene jobbar. Dei fekk prøve å notere ørenummer på sau og prøve å finne att sau med radiosender. På den måten fekk beitelaget vist fram kor vanskeleg det kan vere å finne kadaver.

Statssekretær i KLD, Lars A. Lunde og Ulf Skårholen i Løten og Vang beitelag

- Gjer inntrykk

Lunde kunne ikkje gje nokon klare lovnader til næringa, men Einar Frogner i Norges Bondelag trur at det var eit nyttig besøk.

- Eit sånt møte med verkelegheita i næringa gjer inntrykk sjølv på oss som kjenner godt til problematikken. Eg håpar også at det gjorde inntrykk på statssekretæren. Beitelaget gav tydeleg melding om at no må ting skje raskt, viss ikkje er heile beitenæringa i Løten og Vang truga, avsluttar Einar Frogner.

Representantar frå Fylkesmannen i Hedmark og fleire lokalpolitikarar deltok også på befaringa. Det var Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag som hadde invitert statssekretæren til Hedmark.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere