Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, foto: Jon Gisle Vikan.Leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag er klar i sin tale: - Landbruksministeren prioriterer kortsiktig gevinst til rike utbyggere framfor mat til kommende generasjoner.

- Det er foretatt en vanskelig avveining mellom kommunens behov for tomtereserver og viktigheten av å bevare god matjord for framtidig produksjon og beredskap, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, på hjemmesidene til Landbruksdepartementet og anbefaler nei til innsigelsene Fylkesmannens landbruksavdeling tidligere har kommet med til planene om boligbygging på 1000 mål matjord.

- Landbruksministeren sier at vedtaket om nedbygging i Trondheim signaliserer en ny politisk kurs i Norge.  Vi skal asfaltere matjorda vår, mens resten av verden gjør det de kan for å sikre seg tilgang på matproduserende jord.  Regjeringa har en kortsiktig og uakseptabel politikk som Stortinget, på vegne av, folket må korrigere.  Vi må sikre framtidige generasjoner mulighet til å produsere trygg og sunn mat, sier Lars Morten Rosmo på hjemmesidene til Sør-Trøndelag Bondelag.