I innspillet til Statsbudsjettet ba Bondelaget om en gjennomgang av finansieringen til høyere utdanning for å bedre reflektere kostnadene til utdanninger innenfor landbruk og teknologi. I statsbudsjettet for 2020 er det ikke lagt inn noen slik gjennomgang.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Et studium som rammes av dette, er de landbruksrelaterte studiene ved Høgskolen Innlandet (HINN), som utgjør cirka en prosent av den totale omsetningen til høgskolen, men er utrolig viktige for landbruksnæringa. Driftsøkonomien gjør at høgskolen har store utfordringer med å bære kostnadene ved drift og utvikling av studiene. HINN utdanner om lag halvparten av alle med høyere landbruksfaglig utdannelse i Norge.

- Landbruket trenger gode fagfolk som produsenter, rådgivere og forskere, og det etterspørres kandidater på både bachelor, master og PhD-nivå. Derfor er vi skuffet over at bedre finansiering ikke ble prioritert i statsbudsjettet for 2020, sier Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag.

Usikkerhet for frittstående naturbruksskoler

I 2019-budsjettet ble det varslet endring av beregningsmetode for støtte til frittstående skoler. Denne gjennomgangen har ikke blitt gjennomført.

- Norges Bondelag var positive til en gjennomgang fordi dette kunne gi en større forutsigbarhet for naturbruksskolene. Per i dag fører beregningsmetoden til store svingninger i støtten mellom år, sier Frøydis Haugen, og viser til at en nedgang på ni prosent i støtten fra ett år til et annet, slik forslaget far i 2019, er dramatisk for en skole.

Det er 20 prosent av alle elever som går vg1 naturbruk som går på en frittstående skole. Dette er blant annet skoler som Gjennestad i Vestfold, Val i Trøndelag, Tomb i Østfold, Øya i Trøndelag, Lyngdal i Vest-Agder, Bygland i Aust-Agder, Natur VGS, og Vinterlandbruksskolene på Jæren og i Ryfylket.