Statsbudsjettet: Underfinansiert landbrukutdanning

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksutdanning. Her fra Mære Landbruksskole.
Landbruksutdanning. Her fra Mære Landbruksskole.

Ingen endring for bedre finansiering i statsbudsjettet for 2020.

I innspillet til Statsbudsjettet ba Bondelaget om en gjennomgang av finansieringen til høyere utdanning for å bedre reflektere kostnadene til utdanninger innenfor landbruk og teknologi. I statsbudsjettet for 2020 er det ikke lagt inn noen slik gjennomgang.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Et studium som rammes av dette, er de landbruksrelaterte studiene ved Høgskolen Innlandet (HINN), som utgjør cirka en prosent av den totale omsetningen til høgskolen, men er utrolig viktige for landbruksnæringa. Driftsøkonomien gjør at høgskolen har store utfordringer med å bære kostnadene ved drift og utvikling av studiene. HINN utdanner om lag halvparten av alle med høyere landbruksfaglig utdannelse i Norge.

- Landbruket trenger gode fagfolk som produsenter, rådgivere og forskere, og det etterspørres kandidater på både bachelor, master og PhD-nivå. Derfor er vi skuffet over at bedre finansiering ikke ble prioritert i statsbudsjettet for 2020, sier Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag.

Usikkerhet for frittstående naturbruksskoler

I 2019-budsjettet ble det varslet endring av beregningsmetode for støtte til frittstående skoler. Denne gjennomgangen har ikke blitt gjennomført.

- Norges Bondelag var positive til en gjennomgang fordi dette kunne gi en større forutsigbarhet for naturbruksskolene. Per i dag fører beregningsmetoden til store svingninger i støtten mellom år, sier Frøydis Haugen, og viser til at en nedgang på ni prosent i støtten fra ett år til et annet, slik forslaget far i 2019, er dramatisk for en skole.

Det er 20 prosent av alle elever som går vg1 naturbruk som går på en frittstående skole. Dette er blant annet skoler som Gjennestad i Vestfold, Val i Trøndelag, Tomb i Østfold, Øya i Trøndelag, Lyngdal i Vest-Agder, Bygland i Aust-Agder, Natur VGS, og Vinterlandbruksskolene på Jæren og i Ryfylket.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere