Statsbudsjettet: Uansvarlig og uforståelig av regjeringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flom Birkenes
Slik så det ut da Tovdalselva vaska vekk matjord i Birkenes under flommen tidligere i oktober. Dronefoto: Harald Rugsland

Behovet for flomsikring øker, men regjeringa kutter bevilgningene.

- De verste flomskadene kan ikke repareres, men dette kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det. At regjeringa nå gjør det motsatte ved å kutte overføringene til NVE, er helt uforståelig, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

43 prosent reduksjon i overføring

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har det nasjonale ansvaret for statens oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og skader fra flom og skred. I forslaget til statsbudsjett blir bevilgninga til direktoratets arbeid med sikring mot flom og skred, redusert med 43 prosent.

- Det er svært uforståelig at regjeringa ikke tar disse klimaendringene på alvor og bevilger nødvendige midler til det viktige arbeidet med flomsikring. Økte nedbørsmengder og mer overflatevann truer verdifull matjord langs elver i hele landet, men med denne reduksjonen i overføringer vil det ikke være rom for nye forebyggende sikringstiltak, sier Lars Petter Bartnes.

Konsekvenser i generasjoner

Lars Petter Bartnes på flombefaring i Agder tidligere denne uka

Bare de to siste ukene har flere bønder i Agder mista grunnlaget for deler av produksjonen sin på grunn av flom, og det er ikke første gang at flomstore elver gjør store ødeleggelser.

- De samfunnsmessige konsekvensene av manglende forebygging kan bli store. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge framfor å gjennomføre kostbare reparasjoner i etterkant, sier Bartnes.

- Dette er naturskader som kan få konsekvenser for matproduksjonen i generasjoner. Elvene kan vaske vekk matjorda og fjerne grunnlaget for matproduksjon på et blunk. Jeg skulle ønske at regjeringa tok dette på alvor og bevilga mer penger til flomsikring, avslutter han. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere