Statsbudsjettet: Uansvarlig og uforståelig av regjeringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flom Birkenes
Slik så det ut da Tovdalselva vaska vekk matjord i Birkenes under flommen tidligere i oktober. Dronefoto: Harald Rugsland

Behovet for flomsikring øker, men regjeringa kutter bevilgningene.

- De verste flomskadene kan ikke repareres, men dette kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det. At regjeringa nå gjør det motsatte ved å kutte overføringene til NVE, er helt uforståelig, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

43 prosent reduksjon i overføring

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har det nasjonale ansvaret for statens oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og skader fra flom og skred. I forslaget til statsbudsjett blir bevilgninga til direktoratets arbeid med sikring mot flom og skred, redusert med 43 prosent.

- Det er svært uforståelig at regjeringa ikke tar disse klimaendringene på alvor og bevilger nødvendige midler til det viktige arbeidet med flomsikring. Økte nedbørsmengder og mer overflatevann truer verdifull matjord langs elver i hele landet, men med denne reduksjonen i overføringer vil det ikke være rom for nye forebyggende sikringstiltak, sier Lars Petter Bartnes.

Konsekvenser i generasjoner

Lars Petter Bartnes på flombefaring i Agder tidligere denne uka

Bare de to siste ukene har flere bønder i Agder mista grunnlaget for deler av produksjonen sin på grunn av flom, og det er ikke første gang at flomstore elver gjør store ødeleggelser.

- De samfunnsmessige konsekvensene av manglende forebygging kan bli store. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge framfor å gjennomføre kostbare reparasjoner i etterkant, sier Bartnes.

- Dette er naturskader som kan få konsekvenser for matproduksjonen i generasjoner. Elvene kan vaske vekk matjorda og fjerne grunnlaget for matproduksjon på et blunk. Jeg skulle ønske at regjeringa tok dette på alvor og bevilga mer penger til flomsikring, avslutter han. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere