Statsbudsjettet: - Skuffet over manglende MRSA-erstatning

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes er skuffet over at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke foreslår økninger i dekning av produksjonstap hos bønder som blir rammet av LA-MRSA.

Myndighetene og næringa har gått sammen om det som er verdens tøffeste strategi for å hindre at MRSA fester grep i norsk svinehold, nemlig å slakte alle griser i besetninger med smitte. Dette gjøres for å hindre smitte til mennesker.

MRSA og LA-MRSA er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot antibiotika, og kan smitte mellom mennesker og dyr. Dyra blir ikke sjuke, men smitten kan være alvorlig for mennesker.

- Da erstatningsordningen kom i juni var en samlet næring klar på at den ikke var god nok. Slik erstatningsordningen er utformet nå, vil den bare dekke 10 til 20 prosent av det reelle produksjonstapet etter sanering. Bøndene gjør en jobb for folkehelsa, da skal ikke vi sitte igjen med en egenandel på opp mot 90 prosent, slår Bartnes fast.

Lars Petter Bartnes.Bønder betaler for bedre folkehelse

Nå er det fastsatte satser som legges til grunn for erstatning, ikke bondens reelle tap slik det synes i driftsregnskapet. Norsvin har regnet ut at en purkebesetning med produksjon opp til konsesjonsgrensa vil sitte igjen med et tap på to millioner kroner etter erstatning slik ordningen er nå.

- For å lykkes med å holde LA-MRSA ute av norsk svinehold, er vi avhengig av gode erstatningsordninger for bonden som tar dette samfunnsansvaret, slår bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast.

 

Forskningsmidler på antibiotikaresistens

Regjeringen foreslår sju millioner kroner til forskning og kunnskapsutvikling knyttet til antibiotikaresistens i landbruket. – Vi er fornøyde med at det satses på forskning, det er viktig med mest mulig kunnskap for å iverksette de rette tiltakene. Det er likevel små summer i forhold til de kostnadene svineprodusentene kan få etter sanering, sier Bartnes.

Når myndighetene pålegger sanering, påføres svineprodusentene direkte kostnader ved gjennomføring av saneringen, men det påløper også et betydelig produksjonstap fremover i tid ettersom det tar mange måneder å komme tilbake til normal produksjon når alle purker har blitt avlivet.

 - For å sikre at myndighetenes strategi mot antibiotikaresistens lykkes, er det viktig at enkeltnæringer og enkeltpersoner ikke påføres store tap når de følger opp smitteverntiltak som gjøres av hensyn til folkehelsa, sier Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere