Statsbudsjettet sikrer norsk matmangfold

Publisert 08.10.2012
  • Tips en venn om denne siden

- Tollendringen i statsbudsjettet vil sikre det norske matmangfoldet, mener leder Nils T. Bjørke.

- Norges Bondelag er opptatt av å øke matproduksjon og sikre det norske matmangfoldet.  Derfor er vi godt fornøyd med at regjeringen har forslått en overgang fra krone- til prosenttoll på enkelte oster, storfe- og lammekjøtt, sier Bjørke.

Importveksten de siste årene har vært formidabel, og cirka 50 prosent av maten vi spiser i Norge importeres.

- Prosenttoll vil sikre norsk landbruk et handlingsrom for å dekke framtidig kostnadsvekst gjennom markedet. Matprisene vil i første omgang ikke øke som følge av denne endringen, men det er snakk om en gradvis endring av prisene over tid. Det vil altså ikke bli noen dramatisk endring av prisbildet slik mange har hevdet den siste tiden, sier Bjørke.

Investeringer

Norges Bondelag har i lengre tid foreslått en fondsordning som vil gjøre det mulig å sette til side kapital i enkeltpersonsforetak for å lette finansieringen av framtidige investeringsbehov.

- Det er beklagelig at regjeringen heller ikke denne gangen har kommet oss i møte, sier Bjørke.

Norges Bondelag ser det som svært positivt at bunnfradraget på formueskatten økes fra 750 000 til 870 000 kroner. Regjeringen foreslår også å øke formuesbeskatningen på næringseiendommer. Landbrukseiendommer er generelt unntatt dette. Norges Bondelag mener likevel det er feil å skattlegge næringskapital som er avgjørende for verdiskaping og arbeidsplasser.

Rovdyr

Rovdyrbestanden er økende, og konfliktnivået er svært høyt.

- Bondelaget mener det er positivt av bevilgningene til blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak er økt, selv om vi gjerne skulle sett at økningen var større, sier Bjørke.

Miljøverndepartementet opplyser at det brukes 300 millioner på rovvilt bare over deres budsjett. I Norge utgjør dette årlig 300 000 kroner per rovvilt. I tillegg kommer belastningen befolkningen og næringslivet i distriktene må ta.

For flere kommentarer, kontakt leder Nils T.Bjørke på tlf. 901 50 624

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere