Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

Publisert 23.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA.

.

Myndighetene og næringa har gått sammen om det som er verdens tøffeste strategi for å hindre at MRSA fester grep i norsk svinehold, nemlig å slakte alle griser i besetninger med smitte. Det gjøres for å hindre smitte til mennesker. 

I juni kom erstatningsordningen for produksjonstap som følge av sanering, og en samlet næring var klar på at den ikke var god nok. Slik forskriften er utformet nå får bonden kun dekket 10 til 20 prosent av det reelle produksjonstapet etter sanering. Nå blir denne forskriften gjennomgått.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes. - Det er gledelig at KrF og Venstre har fått inn i forliket en gjennomgang av forskriften. Vi har tro på at mer av produksjonstapet hos bønder som blir rammet av LA-MRSA vil bli dekket. Prinsippet om at det er bondens faktiske driftstap som skal dekkes er viktig, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Gjennomgangen bør starte raskt

Flere partier, både KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har satt av ekstra midler til økt erstatning i sine alternative statsbudsjetter.

- I dag er det bondens forsikring som dekker driftstapet det første året. Vi legger til grunn at målet med forskriftsgjennomgangen er økt statlig erstatning. Nå er det viktig at gjennomgangen starter raskt. Bøndene gjør en jobb for folkehelsa, da er det ikke riktig at de sitter igjen med regninga, sier Bartnes.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende MRSA-erstatning.

MRSA og LA-MRSA er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot antibiotika, og kan smitte mellom mennesker og dyr. Dyra blir ikke sjuke, men smitten kan være alvorlig for mennesker.

Med dagens måte å beregne erstatning på, vil en purkebesetning med produksjon opp til konsesjonsgrensa sitte igjen med et tap på to millioner kroner, etter utregninger fra Norsvin. Når myndighetene pålegger sanering, påføres svineprodusentene både kostnader ved saneringen og et betydelig produksjonstap framover i tid. Det tar mange måneder å komme tilbake til normal produksjon når alle purker har blitt avlivet.

- Norge er et av få land som kan lykkes med en ambisiøs strategi. Da er vi avhengig av gode erstatningsordninger for bonden som tar dette samfunnsansvaret, slår bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast.

Kontakt:
Leder Lars Petter Bartnes, tlf 90084576
Generalsekretær Per Skorge, tlf 97524938

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere