Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

Publisert 23.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA.

.

Myndighetene og næringa har gått sammen om det som er verdens tøffeste strategi for å hindre at MRSA fester grep i norsk svinehold, nemlig å slakte alle griser i besetninger med smitte. Det gjøres for å hindre smitte til mennesker. 

I juni kom erstatningsordningen for produksjonstap som følge av sanering, og en samlet næring var klar på at den ikke var god nok. Slik forskriften er utformet nå får bonden kun dekket 10 til 20 prosent av det reelle produksjonstapet etter sanering. Nå blir denne forskriften gjennomgått.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes. - Det er gledelig at KrF og Venstre har fått inn i forliket en gjennomgang av forskriften. Vi har tro på at mer av produksjonstapet hos bønder som blir rammet av LA-MRSA vil bli dekket. Prinsippet om at det er bondens faktiske driftstap som skal dekkes er viktig, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Gjennomgangen bør starte raskt

Flere partier, både KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har satt av ekstra midler til økt erstatning i sine alternative statsbudsjetter.

- I dag er det bondens forsikring som dekker driftstapet det første året. Vi legger til grunn at målet med forskriftsgjennomgangen er økt statlig erstatning. Nå er det viktig at gjennomgangen starter raskt. Bøndene gjør en jobb for folkehelsa, da er det ikke riktig at de sitter igjen med regninga, sier Bartnes.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende MRSA-erstatning.

MRSA og LA-MRSA er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot antibiotika, og kan smitte mellom mennesker og dyr. Dyra blir ikke sjuke, men smitten kan være alvorlig for mennesker.

Med dagens måte å beregne erstatning på, vil en purkebesetning med produksjon opp til konsesjonsgrensa sitte igjen med et tap på to millioner kroner, etter utregninger fra Norsvin. Når myndighetene pålegger sanering, påføres svineprodusentene både kostnader ved saneringen og et betydelig produksjonstap framover i tid. Det tar mange måneder å komme tilbake til normal produksjon når alle purker har blitt avlivet.

- Norge er et av få land som kan lykkes med en ambisiøs strategi. Da er vi avhengig av gode erstatningsordninger for bonden som tar dette samfunnsansvaret, slår bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast.

Kontakt:
Leder Lars Petter Bartnes, tlf 90084576
Generalsekretær Per Skorge, tlf 97524938

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere