Sammenliknet med saldert budsjett for 2019, går bevilgningene til flom- og skredforbygging i 2020 ned. Det er satt av 45 mill. kr. til krise og hastetiltak, men det går på bekostning av det forebyggende arbeidet.

- Økte nedbørsmengder og flere tilfeller av naturskader truer verdifull matjord i hele landet. Jeg er skuffa over at regjeringa ikke ser alvoret i situasjonen og setter av mindre midler til flom- og skredforebygging til tross for økende behov, sier Lars Petter Bartnes.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Økt utrygghet og tap av matjord

De siste årene har mange bønder mistet grunnlag for deler av produksjonen sin på grunn av ras og flom. De siste eksemplene er Gudbrandsdalen i fjor høst og Jølster i juli/august 2019. Etter all sannsynlighet vil det bli mer av dette i framtida.

-Ras og flomstore elver kan vaske vekk matjorda og fjerne grunnlaget for å produsere mat på et blunk. Det er naturskader som kan få konsekvenser for matproduksjonen i generasjoner. Jeg mener at regjeringa burde ta klimaendringene mer på alvor, og bevilge mer penger til sikringstiltak, sier Bartnes.

-Manglende ras- og flomsikring kan øke utryggheten for å bo og drive næringsvirksomhet i distriktene, legger Lars Petter Bartnes til.

Trengs mer til NVE

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har det nasjonale ansvaret for statens oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og skader fra flom og skred.

- Det trengs mer penger til NVE for å kunne forebygge ras- og flomskader, enten det er å renske opp flomutsatte vassdrag, sikre utsatte elvekanter eller å øke reguleringa av vassdraga der det er mulig, sier Bartnes.