Statsbudsjettet: Ras- og flomsikring må prioriteres høyere

Publisert 07.10.2019
  • Tips en venn om denne siden

- De verste flomskadene på dyrka mark og bebyggelse kan ikke repareres, men de kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sammenliknet med saldert budsjett for 2019, går bevilgningene til flom- og skredforbygging i 2020 ned. Det er satt av 45 mill. kr. til krise og hastetiltak, men det går på bekostning av det forebyggende arbeidet.

- Økte nedbørsmengder og flere tilfeller av naturskader truer verdifull matjord i hele landet. Jeg er skuffa over at regjeringa ikke ser alvoret i situasjonen og setter av mindre midler til flom- og skredforebygging til tross for økende behov, sier Lars Petter Bartnes.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Økt utrygghet og tap av matjord

De siste årene har mange bønder mistet grunnlag for deler av produksjonen sin på grunn av ras og flom. De siste eksemplene er Gudbrandsdalen i fjor høst og Jølster i juli/august 2019. Etter all sannsynlighet vil det bli mer av dette i framtida.

-Ras og flomstore elver kan vaske vekk matjorda og fjerne grunnlaget for å produsere mat på et blunk. Det er naturskader som kan få konsekvenser for matproduksjonen i generasjoner. Jeg mener at regjeringa burde ta klimaendringene mer på alvor, og bevilge mer penger til sikringstiltak, sier Bartnes.

-Manglende ras- og flomsikring kan øke utryggheten for å bo og drive næringsvirksomhet i distriktene, legger Lars Petter Bartnes til.

Trengs mer til NVE

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har det nasjonale ansvaret for statens oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og skader fra flom og skred.

- Det trengs mer penger til NVE for å kunne forebygge ras- og flomskader, enten det er å renske opp flomutsatte vassdrag, sikre utsatte elvekanter eller å øke reguleringa av vassdraga der det er mulig, sier Bartnes.  

 

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere