Statsbudsjettet: Mangelfull støtte til rovdyrrammede bønder

Publisert 13.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Sau på fjellet
Sau på utmarksbeite. Foto: Tor-Odd Skjold.

Regjeringen følger ikke opp lovnader om full kompensasjon for rovdyrrammede bønder i forslag til neste års statsbudsjett.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 følger ikke opp tidligere lovnader om full erstatning for beitebrukere som opplever omfattende rovdyrangrep. Støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) står på stedet hvil.

- Regjeringen viser nok en gang at de ikke tar situasjonen til rovdyrrammede bønder på alvor, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Han viser blant annet til at statsråd Jon Georg Dale rett før valget lovte fullverdig kompensasjon til blant annet sauebønder på Hadeland som hadde store tap i sommer.

- Vi ser gang på gang at bønder som lider store rovdyrtap og har massiv menneskelig påkjenning kun får dekka en brøkdel av kostnadene. Per i dag dekkes ikke kostnadene som et ulveangrep gir også for de som ikke mister sau. Eksempelvis fikk Rendalsbøndene ikke kompensert alle dokumenterte utgifter knyttet til ulveangrepene der i 2016. Det må endres, slår Bartnes fast. 

Potten for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) står på stedet hvil. Bondelaget mener det må på plass økte midler for å gjøre kommunale fellingslag mer effektive og økte satser slik at sauebøndenes reelle kostnader rundt forebyggende tiltak for å forhindre rovdyrskade blir kompensert. Potten har siden 2008 blitt redusert med over 14 millioner kroner.

I statsbudsjettet vil regjeringa videreføre potten på 20 millioner til kommuner med ulverevir, setter av 4,1 millioner til mer merking av ulv og gir 3,3 millioner til Statens naturoppsyn til arbeidet med å dempe konflikter og formidle kunnskap.

- Problemet er ikke mangel på informasjon, men mangel på vilje til å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Bevilgningene i statsbudsjettet bidrar på ingen måte til å kompensere for tapte inntektsmuligheter regjeringas ulvepolitikk påfører grunneiere og lokalsamfunn som fratas muligheten til å leve av ressursene i utmarka, sier Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere