Statsbudsjettet:- Løftebrudd om matvaresikkerhet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa prioriterer ikke beredskapslager for matkorn i forslaget til statsbudsjett. – Uansvarlig, mener Norges Bondelag.

En risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning fra juni i år, konkluderer med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes. Likevel er ikke matvaresikkerhet prioritert i regjeringas forslag til statsbudsjett for neste år.

- Det å sikre seg gjennom et kornlager koster lite, mens problemene ved ikke å ha det vil være enorme når vi faktisk skulle trenge det. Likevel finner regjeringa heller ikke i år rom for å prioritere matvaresikkerhet i årets statsbudsjett. Det er overraskende, mener Lars Petter Bartnes.

Programfesta av FrP

Fremskrittspartiet har programfesta i sitt handlingsprogram for denne stortingsperioden at de vil «bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov for ett år».

- Jeg oppfatter det som et løftebrudd fra regjeringspartiet FrP når de ikke prioriterer dette viktige tiltaket for den norske befolkninga, sier Bartnes.

Et flertall i Næringskomiteen på Stortinget ba regjeringa om en risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningen av matkorn, i forbindelse med at det ikke ble foreslått midler til kornlagring i statsbudsjettet for 2015. Risiko- og sårbarhetsanalysen slår fast at Norge ikke har noen spesielt god beredskap for uforutsette hendelser som kan true tilgangen på kornråvarer, men argumenterer for at det i dag er lav sannsynlighet for hendelser i form av kriser som kan true forsyningssystemet. Rapporten konkluderer likevel med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere