Statsbudsjettet:- Løftebrudd om matvaresikkerhet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa prioriterer ikke beredskapslager for matkorn i forslaget til statsbudsjett. – Uansvarlig, mener Norges Bondelag.

En risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning fra juni i år, konkluderer med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes. Likevel er ikke matvaresikkerhet prioritert i regjeringas forslag til statsbudsjett for neste år.

- Det å sikre seg gjennom et kornlager koster lite, mens problemene ved ikke å ha det vil være enorme når vi faktisk skulle trenge det. Likevel finner regjeringa heller ikke i år rom for å prioritere matvaresikkerhet i årets statsbudsjett. Det er overraskende, mener Lars Petter Bartnes.

Programfesta av FrP

Fremskrittspartiet har programfesta i sitt handlingsprogram for denne stortingsperioden at de vil «bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov for ett år».

- Jeg oppfatter det som et løftebrudd fra regjeringspartiet FrP når de ikke prioriterer dette viktige tiltaket for den norske befolkninga, sier Bartnes.

Et flertall i Næringskomiteen på Stortinget ba regjeringa om en risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningen av matkorn, i forbindelse med at det ikke ble foreslått midler til kornlagring i statsbudsjettet for 2015. Risiko- og sårbarhetsanalysen slår fast at Norge ikke har noen spesielt god beredskap for uforutsette hendelser som kan true tilgangen på kornråvarer, men argumenterer for at det i dag er lav sannsynlighet for hendelser i form av kriser som kan true forsyningssystemet. Rapporten konkluderer likevel med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere