Statsbudsjettet:- Løftebrudd om matvaresikkerhet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa prioriterer ikke beredskapslager for matkorn i forslaget til statsbudsjett. – Uansvarlig, mener Norges Bondelag.

En risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning fra juni i år, konkluderer med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes. Likevel er ikke matvaresikkerhet prioritert i regjeringas forslag til statsbudsjett for neste år.

- Det å sikre seg gjennom et kornlager koster lite, mens problemene ved ikke å ha det vil være enorme når vi faktisk skulle trenge det. Likevel finner regjeringa heller ikke i år rom for å prioritere matvaresikkerhet i årets statsbudsjett. Det er overraskende, mener Lars Petter Bartnes.

Programfesta av FrP

Fremskrittspartiet har programfesta i sitt handlingsprogram for denne stortingsperioden at de vil «bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov for ett år».

- Jeg oppfatter det som et løftebrudd fra regjeringspartiet FrP når de ikke prioriterer dette viktige tiltaket for den norske befolkninga, sier Bartnes.

Et flertall i Næringskomiteen på Stortinget ba regjeringa om en risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningen av matkorn, i forbindelse med at det ikke ble foreslått midler til kornlagring i statsbudsjettet for 2015. Risiko- og sårbarhetsanalysen slår fast at Norge ikke har noen spesielt god beredskap for uforutsette hendelser som kan true tilgangen på kornråvarer, men argumenterer for at det i dag er lav sannsynlighet for hendelser i form av kriser som kan true forsyningssystemet. Rapporten konkluderer likevel med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere