Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Publisert 23.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Ingen økning i skatt på gårdsoverdragelser. Foto: Jørgen Skaug.

I regjeringas forslag til statsbudsjett ble det lagt opp til en kraftig skatteskjerpelse ved salg av gårdsbruk innad i familien. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre som ble lagt fram i dag, er dette forslaget borte.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er glad for at skatteskjerpelsene ved gårdsoverdragelser reverseres. - Her har KrF og Venstre gjort en viktig jobb for å sikre rekruttering til framtidas landbruk. Forslaget fra regjeringen ville først og fremst rammet ungdom med planer om å ta over gårdsbrukene fra sine foreldre, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forslaget fra regjeringen gikk ut på å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. Hele tre av fire gårdssalg skjer i dag innad i familien.

- Denne endringen ville gjort det enklere å gå ut av næringa og vanskeligere å komme inn.Regjeringa har uttalt at de både vil styrke rekutteringa til næringa og bruke skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Dette forslaget gikk på tvers av begge deler, sier Bartnes.

- På den annen side er det positivt at regjeringa reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet.

Styrke familielandbruket

Det er heller ikke første gang at regjeringen angriper vilkårene for gårdsoverdragelser i landbruket. I 2013 sørget de for å øke skattebelastninga ved overdragelser med om lag 500.000 kroner for et gjennomsnittlig aktivt bruk. Uten korrigeringen fra samarbeidspartiene ville det altså ligget an til den andre store skatteskjerpingen på to år for unge bønder.

- Dette budsjettforliket viser at regjeringen ikke har støtte for en slik politikk. Vi oppfatter at flertallet på Stortinget ønsker å satse på familielandbruket som utgangspunkt for framtidas matproduksjon. Det bør regjeringen nå ta innover seg, avslutter Bartnes.

Kontakt:
Leder Lars Petter Bartnes, tlf 90084576
Generalsekretær Per Skorge, tlf 97524938

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere