Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Publisert 23.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Ingen økning i skatt på gårdsoverdragelser. Foto: Jørgen Skaug.

I regjeringas forslag til statsbudsjett ble det lagt opp til en kraftig skatteskjerpelse ved salg av gårdsbruk innad i familien. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre som ble lagt fram i dag, er dette forslaget borte.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er glad for at skatteskjerpelsene ved gårdsoverdragelser reverseres. - Her har KrF og Venstre gjort en viktig jobb for å sikre rekruttering til framtidas landbruk. Forslaget fra regjeringen ville først og fremst rammet ungdom med planer om å ta over gårdsbrukene fra sine foreldre, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forslaget fra regjeringen gikk ut på å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. Hele tre av fire gårdssalg skjer i dag innad i familien.

- Denne endringen ville gjort det enklere å gå ut av næringa og vanskeligere å komme inn.Regjeringa har uttalt at de både vil styrke rekutteringa til næringa og bruke skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Dette forslaget gikk på tvers av begge deler, sier Bartnes.

- På den annen side er det positivt at regjeringa reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet.

Styrke familielandbruket

Det er heller ikke første gang at regjeringen angriper vilkårene for gårdsoverdragelser i landbruket. I 2013 sørget de for å øke skattebelastninga ved overdragelser med om lag 500.000 kroner for et gjennomsnittlig aktivt bruk. Uten korrigeringen fra samarbeidspartiene ville det altså ligget an til den andre store skatteskjerpingen på to år for unge bønder.

- Dette budsjettforliket viser at regjeringen ikke har støtte for en slik politikk. Vi oppfatter at flertallet på Stortinget ønsker å satse på familielandbruket som utgangspunkt for framtidas matproduksjon. Det bør regjeringen nå ta innover seg, avslutter Bartnes.

Kontakt:
Leder Lars Petter Bartnes, tlf 90084576
Generalsekretær Per Skorge, tlf 97524938

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere