Statsbudsjettet: Inga satsing på MRSA-tiltak

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Løyvingane står ikkje i stil til dei uttalte ambisjonane, meiner Norges Bondelag.

Norsk landbruk har høge ambisjonar om eit MRSA-fritt svinehald, og det er også ein ambisjon regjeringa deler. Derfor er det skuffande å lese regjeringas prioriteringar på feltet i årets statsbudsjett.

10 millionar kroner er sett av til forsking på antibiotikaresistens, mens løyvingane til erstatning til dei som må sanere besetningane sine ved MRSA-smitte,  ikkje er auka.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag- Regjeringa har høge ambisjoner om ei MRSA-fri svinenæring. Eg er skuffa over at ambisjonane ikkje er moglege å sjå att i løyvingane som er gitt, seier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Han er glad for at regjeringa vil auke kunnskapen om antibiotikaresistens, men det er ikkje nok, meiner Skorge.

- Kostnadane ved å fjerne MRSA frå svinehaldet er det framleis bøndene som tar. Slik kan det ikkje vere, når dette er ein jobb bonden gjer av omsyn til folkehelsa.

Best i klassen, men bonden betaler

Noreg er det einaste landet som har lukkast med ein strategi om å halde MRSA-smitte ute av svinehaldet, og dette er noko landbruksminister Jon Georg Dale har fronta i møte med utanlandske kollegaer. Fleire representantar for landbruket i andre europeiske land har besøkt Noreg for å lære om korleis vi jobbar med denne problematikken.

- Dersom norske bønder framleis skal dette ansvaret av omsyn til folkehelsa, må den offentlege kompensasjonen for produksjonstap og sanering aukast ytterlegare. Det blir ikkje tilstrekkelig dekka av forsikringa til den enkelte bonde, slik det blir hevda i statsbudsjettet, seier Per Skorge.

Heller ikkje i budsjettet frå Helse- og omsorgsdepartementet er det løyva store summar til å nedkjempe antibiotikaresistente bakteriar. Berre 6 millionar kroner er sett av til formålet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere