Statsbudsjettet: Håper på klimahjelp fra Stortinget

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

På tross av tidligere lovnader la ikke regjeringen fram forslag om investeringsfond for landbruket i statsbudsjettet for 2017. Bondelaget mener investeringsfondet kunne vært et viktig insentiv for klimaløft på norske gårdsbruk og håper nå på drahjelp fra Stortinget.

I regjeringserklæringen til Høyre og Frp lovte de et eget investeringsfond for jordbruket. I det som er regjeringens siste fremleggelse av statsbudsjett for inneværende stortingsperioden har de ikke innfridd løftet.

- Regjeringen har gitt fra seg muligheten til å slå to fluer i en smekk - både innfri på løftet om fond og samtidig satse på klimainvesteringer i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bartnes viser til at dette for eksempel kan gjøres gjennom å opprette en fondsavsetningsordning til jordbruket som gir skattefordel ved klimainvesteringer. Han håper nå at partiene på Stortinget griper muligheten.

- Vårt råd til partiene på Stortinget er å bruke forhandlingene til å få på plass virkemidler som stimulerer til klimainvesteringer på gårdsbruk og utvikling av flere klimaløsninger for landbruket.

Han mener bedre investeringsvilkår kombinert med landbrukets satsing på klimarådgivning vil legge til rette for et mer klimasmart landbruk. Bondelagslederen mener samtidig at regjeringens forslag om å øke mineraloljeavgiften med 20 øre/liter ikke vil redusere klimagassutslippene fra landbrukssektoren.

- For en raskere overgang til økt bruk av klimavennlig drivstoff, er det behov for reelle alternativer og tilhørende infrastruktur. Det finnes ikke i dag. En ensidig avgiftsøkning på diesel vil derfor gi kun økt kostnadsnivå for norsk matproduksjon, ikke klimakutt, sier Bartnes.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet at de vil øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 5,5 prosent opp til 7 prosent i 2017, og videre opp mot 8,5 prosent i 2020. Veksten skal skje med såkalt andregenerasjon biodrivstoff produsert av avfall eller skogsråstoff. Bartnes er positiv til forslaget.

- Dette viser at mer bruk av norske bioressurser kan gi lavere klimagassutslipp og håper at planene om nye produksjonsanlegg for biodrivstoff i Norge realiseres. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere