Statsbudsjettet: Håper på klimahjelp fra Stortinget

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

På tross av tidligere lovnader la ikke regjeringen fram forslag om investeringsfond for landbruket i statsbudsjettet for 2017. Bondelaget mener investeringsfondet kunne vært et viktig insentiv for klimaløft på norske gårdsbruk og håper nå på drahjelp fra Stortinget.

I regjeringserklæringen til Høyre og Frp lovte de et eget investeringsfond for jordbruket. I det som er regjeringens siste fremleggelse av statsbudsjett for inneværende stortingsperioden har de ikke innfridd løftet.

- Regjeringen har gitt fra seg muligheten til å slå to fluer i en smekk - både innfri på løftet om fond og samtidig satse på klimainvesteringer i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bartnes viser til at dette for eksempel kan gjøres gjennom å opprette en fondsavsetningsordning til jordbruket som gir skattefordel ved klimainvesteringer. Han håper nå at partiene på Stortinget griper muligheten.

- Vårt råd til partiene på Stortinget er å bruke forhandlingene til å få på plass virkemidler som stimulerer til klimainvesteringer på gårdsbruk og utvikling av flere klimaløsninger for landbruket.

Han mener bedre investeringsvilkår kombinert med landbrukets satsing på klimarådgivning vil legge til rette for et mer klimasmart landbruk. Bondelagslederen mener samtidig at regjeringens forslag om å øke mineraloljeavgiften med 20 øre/liter ikke vil redusere klimagassutslippene fra landbrukssektoren.

- For en raskere overgang til økt bruk av klimavennlig drivstoff, er det behov for reelle alternativer og tilhørende infrastruktur. Det finnes ikke i dag. En ensidig avgiftsøkning på diesel vil derfor gi kun økt kostnadsnivå for norsk matproduksjon, ikke klimakutt, sier Bartnes.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet at de vil øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 5,5 prosent opp til 7 prosent i 2017, og videre opp mot 8,5 prosent i 2020. Veksten skal skje med såkalt andregenerasjon biodrivstoff produsert av avfall eller skogsråstoff. Bartnes er positiv til forslaget.

- Dette viser at mer bruk av norske bioressurser kan gi lavere klimagassutslipp og håper at planene om nye produksjonsanlegg for biodrivstoff i Norge realiseres. 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere