Statsbudsjettet: Fjerner all støtte til frivillige organisasjoner

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Statsråd Jon Georg Dale vil fjerne støtten til frivillige organisasjoner.
Vil fjerne støtten til frivillige organisasjoner: statsråd Jon Georg Dale.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa fjerne alt tilskudd til frivillige organisasjoner over Landbruk- og matdepartementets budsjett.

Organisasjonene det gjelder driver utstrakt opplysningsvirksomhet om mat og landbruk, som gjør en stor jobb med å bringe matproduksjon nærmere folk. Disse organisasjonene er eksempelvis Geitmyra matkultursenter for barn, Hageselskapet, Natur og Ungdom, 4 H Norge, Norges Bygdeungdomslag, Biologisk-dynamisk forening og Dyrebeskyttelsen.

- Dette rammer informasjon om mat og landbruk ut til forbruker Det aller meste av arbeidet som legges ned i disse organisasjonene er frivillig, ulønnet arbeid. Verdien av midlene fra LMD mangedobles gjennom den frivillige innsatsen, og gjør det mulig å ha kontinuitet i drifta. Dette rammer svært hardt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Stort mangfold i organisasjonslivet

- Dette vil ramme organisasjonene svært hardt, sier Bartnes. I begrunnelsen for kuttet skriver LMD at det har vært mindre rom for nye organisasjoner til å få støtte, og at ordninga på den måten ikke har bidratt til et større mangfold av organisasjoner og mer frivillighet.

- Argumentasjonen om hvorfor støtta kuttes holder ikke mål. LMD må heller se på hvordan de fordeler midlene. Jeg mener det er stor bredde i organisasjonene som mottar støtte, både i arbeidsfelt, alder, og politisk ståsted, sier Bartnes.  

Organisasjonene som mottar støtte spenner fra Norges eldste organisasjon Norges Vel, til Matsentralen Oslo. Fra Dyrevernalliansen til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Fra Ungt entreprenørskap til Hageselskapet.

I august i år mottok Geitmyra matkultursenter for barn pris for den beste nordiske aktøren som arbeider med mat for barn og unge.

- Statsråd Dale har skrytt av arbeidet med matformidling midt i Oslo. Han må være villig til å se hva som ligger bak det han skryter av, dette kommer ikke av seg selv, sier Bartnes. 

Organisasjonene har allerede søkt på støtte for 2018, som ble utlyst i mai i år.

- Å få et slikt kutt med et par måneders varsel, vil være svært dramatisk for disse organisasjonene. Jeg setter min lit til at støttepartiene og opposisjonen kjemper for å beholde denne støtten i budsjettforhandlingene, avslutter Lars Petter Bartnes.

 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere