Statsbudsjettet: Fjerner all støtte til frivillige organisasjoner

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Statsråd Jon Georg Dale vil fjerne støtten til frivillige organisasjoner.
Vil fjerne støtten til frivillige organisasjoner: statsråd Jon Georg Dale.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa fjerne alt tilskudd til frivillige organisasjoner over Landbruk- og matdepartementets budsjett.

Organisasjonene det gjelder driver utstrakt opplysningsvirksomhet om mat og landbruk, som gjør en stor jobb med å bringe matproduksjon nærmere folk. Disse organisasjonene er eksempelvis Geitmyra matkultursenter for barn, Hageselskapet, Natur og Ungdom, 4 H Norge, Norges Bygdeungdomslag, Biologisk-dynamisk forening og Dyrebeskyttelsen.

- Dette rammer informasjon om mat og landbruk ut til forbruker Det aller meste av arbeidet som legges ned i disse organisasjonene er frivillig, ulønnet arbeid. Verdien av midlene fra LMD mangedobles gjennom den frivillige innsatsen, og gjør det mulig å ha kontinuitet i drifta. Dette rammer svært hardt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Stort mangfold i organisasjonslivet

- Dette vil ramme organisasjonene svært hardt, sier Bartnes. I begrunnelsen for kuttet skriver LMD at det har vært mindre rom for nye organisasjoner til å få støtte, og at ordninga på den måten ikke har bidratt til et større mangfold av organisasjoner og mer frivillighet.

- Argumentasjonen om hvorfor støtta kuttes holder ikke mål. LMD må heller se på hvordan de fordeler midlene. Jeg mener det er stor bredde i organisasjonene som mottar støtte, både i arbeidsfelt, alder, og politisk ståsted, sier Bartnes.  

Organisasjonene som mottar støtte spenner fra Norges eldste organisasjon Norges Vel, til Matsentralen Oslo. Fra Dyrevernalliansen til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Fra Ungt entreprenørskap til Hageselskapet.

I august i år mottok Geitmyra matkultursenter for barn pris for den beste nordiske aktøren som arbeider med mat for barn og unge.

- Statsråd Dale har skrytt av arbeidet med matformidling midt i Oslo. Han må være villig til å se hva som ligger bak det han skryter av, dette kommer ikke av seg selv, sier Bartnes. 

Organisasjonene har allerede søkt på støtte for 2018, som ble utlyst i mai i år.

- Å få et slikt kutt med et par måneders varsel, vil være svært dramatisk for disse organisasjonene. Jeg setter min lit til at støttepartiene og opposisjonen kjemper for å beholde denne støtten i budsjettforhandlingene, avslutter Lars Petter Bartnes.

 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere