Organisasjonene det gjelder driver utstrakt opplysningsvirksomhet om mat og landbruk, som gjør en stor jobb med å bringe matproduksjon nærmere folk. Disse organisasjonene er eksempelvis Geitmyra matkultursenter for barn, Hageselskapet, Natur og Ungdom, 4 H Norge, Norges Bygdeungdomslag, Biologisk-dynamisk forening og Dyrebeskyttelsen.

- Dette rammer informasjon om mat og landbruk ut til forbruker Det aller meste av arbeidet som legges ned i disse organisasjonene er frivillig, ulønnet arbeid. Verdien av midlene fra LMD mangedobles gjennom den frivillige innsatsen, og gjør det mulig å ha kontinuitet i drifta. Dette rammer svært hardt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Stort mangfold i organisasjonslivet

- Dette vil ramme organisasjonene svært hardt, sier Bartnes. I begrunnelsen for kuttet skriver LMD at det har vært mindre rom for nye organisasjoner til å få støtte, og at ordninga på den måten ikke har bidratt til et større mangfold av organisasjoner og mer frivillighet.

- Argumentasjonen om hvorfor støtta kuttes holder ikke mål. LMD må heller se på hvordan de fordeler midlene. Jeg mener det er stor bredde i organisasjonene som mottar støtte, både i arbeidsfelt, alder, og politisk ståsted, sier Bartnes.  

Organisasjonene som mottar støtte spenner fra Norges eldste organisasjon Norges Vel, til Matsentralen Oslo. Fra Dyrevernalliansen til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Fra Ungt entreprenørskap til Hageselskapet.

I august i år mottok Geitmyra matkultursenter for barn pris for den beste nordiske aktøren som arbeider med mat for barn og unge.

- Statsråd Dale har skrytt av arbeidet med matformidling midt i Oslo. Han må være villig til å se hva som ligger bak det han skryter av, dette kommer ikke av seg selv, sier Bartnes. 

Organisasjonene har allerede søkt på støtte for 2018, som ble utlyst i mai i år.

- Å få et slikt kutt med et par måneders varsel, vil være svært dramatisk for disse organisasjonene. Jeg setter min lit til at støttepartiene og opposisjonen kjemper for å beholde denne støtten i budsjettforhandlingene, avslutter Lars Petter Bartnes.