Statsbudsjettet: - Dramatisk skatteøkning for unge bønder

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa vil gjøre det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien. Den økte skattebelastninga vil ramme unge bønder spesielt.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringa vil gjøre det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien, melder Dagens Næringsliv i dag. Den økte skattebelastninga vil ramme særlig unge bønder.

- Regjeringa stikker nok en gang kjepper i hjulene for unge bønder som ønsker å ta over en gård. Regjeringas uttalelser om å legge til rette for økt rekruttering av unge bønder, blir en provokasjon når de i praksis gjør det motsatte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Dyrere generasjonsskifter

Regjeringa legger i dag fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Der foreslår de å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. Hoveddelen av gårdssalgene skjer i dag på denne måten. Da hjelper det lite at regjeringa samtidig reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet. Samla sett blir det en kraftig skatteskjerping ved generasjonsskifte på de aktive bruka.

- Dette føyer seg inn i rekka av forslag fra denne regjeringa som gjør det enklere å gå ut av næringa enn å komme inn i den. Minst tre av fire bruk overdras internt i familien. Ved å fjerne skattefritaket gir de unge bønder vanskeligere oppstartsvilkår, sier Bartnes.

Holder ikke det de lover

Også i 2013 økte regjeringa skattebyrden ved gårdsoverdragelser. Da økte skattebelastninga med om lag 500.000 kroner for hvert aktive bruk. Unge bønder får dermed sin andre store skatteskjerpelse på to år.

Det er noe annet enn lovnaden i regjeringsplattformen, der det heter at regjeringa skal ”bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling.”

Frykter for rekrutteringa

- Dersom regjeringa ønsker å øke skattebelastningea for landbruket, så må de si det. Å seile under falskt flagg skaper kraftige reaksjoner. Dette er med på å svekke tilliten mellom næringa og regjeringa, sier Lars Petter Bartnes. 

Bartnes er også bekymra for hvem det er regjeringa ønsker å rekruttere til landbruket.

- Jeg frykter at de eneste regjeringa egentlig er opptatt av å rekruttere inn i landbruket, er de som har behov for å plassere kapital. Det bør uroe alle som er opptatt av norsk matproduksjon, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere