Statsbudsjettet: Dette er konsekvensene av skatteendringene

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Vi har regna på hvor mye to familier vil tape på overdragelse av gårdsbruket fra foreldre til barn med regjeringas foreslåtte skatteendring. Det er snakk om flere hundre tusen kroner.

Illustrasjonsbilde av gårdsbruk

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å kutte den såkalte tiårsregelen. Denne ordninga innebærer skattefritak når en gård blir solgt innad i familien, og som oftest fra foreldre til barn. Skattefritak gjelder vederlag opp til 75 prosent av verdien på eiendommen, og når eieren har hatt gården i mer enn ti år.

Vi har regna på hvilke konsekvenser denne endringa vil få i to konkrete saker, der det enten pågår eierskifte innad i familien eller dette skal gjennomføres. Begge disse sakene er reelle. Med vederlag menes kontantbetaling, overtagelse av gjeld med mer, mens gave og forskudd på arv ikke er regna inn i dette.

Regnestykkene er utført av landbruksøkonom Ole Chr. Hallesby. NB: Tallene er justert torsdag 8. oktober, da det ble oppdaga en regnefeil.

Eksempel 1: Heltidsbruket

Dette er et kornbruk med ammeku i Østfold. Driftsbygningene er enkel og må fornyes av neste generasjon som også vil leve av gården. Gården har mye leid jord til kornproduksjonen. Det er ingen kårbolig på gården, og det gjør at foreldrene trenger kapital til å etablere seg etter at de har solgt.

For denne familien vil de økte skatteutgiftene bli på  445 597 kroner ved eierskiftet, dersom regjeringa får gjennomslag for sitt forslag.

Se hele regnestykket:

Antall år siden sist eierskifte       30
 Egen bolig  2 465 000
 Kårbolig                 0
+ Jord og skog   3 225 000
+ Driftsbygninger  1 010 000
= Sum verdi   6 700 000
  
Vederlag totalt  5 000 000
 Vederlagsprosent       75 %
  

Vederlag (ikke bolig)  

3 160 448
– Balanseverdi selger    -576 293
– Oppregulering til 2004*   -805 206
= Skattepliktig gevinst  1 778 949
 Skatt 25 %     444 377
  
Redusert avskrivningsgrunnlag ** 
 
       3 769
 Nåverdi av økt skatt            859
  
Samlet belastning familien med nytt forslag    445 597

 

Eksempel 2: Gården med mye gjeld

Dette er en korngård som ligger på Østlandet og som for noen år siden investerte i nytt kyllinghus. Det har medført at gjelda på gården er høy og selgeren må ta maksimalt vederlag når han skal overdra gården til neste generasjon. Dagens eier har slitt med gjeldsbelastninga, og det vil ikke være rom for ytterligere gjeld for den nye eieren.

For denne familien vil de økte skatteutgiftene bli på  413 424 kroner ved eierskiftet, dersom regjeringa får gjennomslag for sitt forslag.

Se hele regnestykket:

 

Antall år siden sist eierskifte         12
 Egen bolig   4 000 000
 Kårbolig                  0
+ Jord og skog    4 455 000
+ Driftsbygninger   6 745 000
= Sum verdi  15 200 000
  
Vederlag totalt  11 400 000
 Vederlagsprosent        75 %
  

Vederlag (ikke bolig)  

  8 400 000
– Balanseverdi selger   -6 746 306
– Oppregulering til 2004*                 0
= Skattepliktig gevinst    1 653 694
 Skatt 25 %       413 424
  
Redusert avskrivningsgrunnlag ** 
 
                0
 Nåverdi av økt skatt                  0
  
Samlet belastning familien med nytt forslag      413 424

 

*) Oppreguleringsadgangen er hjemla i Skatteforskriften § 9-3-2, og gjelder oppregulering av kostpris ved realisasjon i 2005 eller senere av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk, og som per 31. desember 2004 var omfatta av skatteloven § 9-3 sjette ledd om skattefrihet for gevinst, slik den da lød.

**)Kjøper får fra 2016 ikke lenger mulighet til å oppskrive sin balanseverdi til 75 % av takst.
Dette medfører for de fleste lavere avskrivningsgrunnlag for driftsbygninger og dermed økt skatt.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere