Statsbudsjettet: Ber statsministeren styrke flomsikringen

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Statsminister Erna Solberg

Fredag 13. oktober møtte Norges Bondelag i regjeringens kontaktutvalg for å drøfte forslag til statsbudsjett for 2018. De viktigste sakene var kompensasjon for økt import, bedre virkemidler for klimainvesteringer i jordbruket og flomsikring.

Torsdag 12. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Flere forslag rammer landbruk og distriktene. Regjeringen følger ikke opp Stortingets vedtak om å kompensere bønder for tap av markedsmuligheter. De la heller ikke fram forslag om en egen fondsordning for å stimulere til klimainvesteringer i jordbruket slik Stortinget har etterspurt, og mens behovet for flomsikring øker, foreslår regjeringen kutt i bevilgningene.

Sakene var tema da Norges Bondelag møtte i regjeringens kontaktutvalg for næringslivet den 13. oktober.

- Menneskeskapte klimaendringer får allerede konsekvenser for norsk landbruk. De siste ukene har flere bønder i Agder mista grunnlaget for deler av produksjonen sin på grunn av flom. Konsekvensene av manglende forebygging kan bli store, påpekte Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge framfor å gjennomføre kostbare reparasjoner i etterkant, er det uforståelig at regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til flom- og skredsikring.

Styrker ikke konkurransekraften til norsk kjøtt og melk

I forslag til statsbudsjett følger ikke regjeringa opp vedtak i Stortinget om at bonden skal få kompensasjon for at markedsmuligheter er fjernet gjennom eksportstøtte og importkvoter til EU.

- Regjeringa følger ikke opp Stortingets beskjed om kompensasjon til norsk melk- og kjøttproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna. Regjeringa griper dessverre ikke muligheten til å styrke konkurransekraften til norsk kjøtt og melk, og igjennom det sikre arbeidsplasser i vår største fastlandsindustri, sa Bartnes.

Bør stimulere til klimainvesteringer

Bondelaget har de siste årene jobbet for et klimafond. Stortinget har bedt om det, og regjeringa har selv løftet om en fondsordning for jordbruket i egen regjeringserklæring fra 2013. 

- En fondsordning vil bidra til å utløse tunge klimainvesteringer i landbruket. For mange andre samfunnssektorer finnes det allerede verktøy for å stimulere til klimainvesteringer. Det er på høy tid at vi får på plass en satsing for landbruket, understreket Bartnes.

Slik ordningen er foreslått, som en regnskapsteknisk avsetning, vil investeringen bli et spleiselag mellom bonden og staten. Dette er i også i tråd med regjeringserklæringen om å etablere en fondsordning.

Landbruket stor verdiskaper

- Landbruket gir langsiktig og stabil verdiskaping. Landbruket og matindustrien er en stabiliserende verdikjede når norsk økonomi blir rammet av konjunktursvingninger, sa Bartnes. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere