Statsbudsjett: Urettferdig pels-erstatning ligger fast

Publisert 07.10.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Dette var en mulighet for regjeringen å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet de seg ikke av, sier Bondelagets leder.

Tidligere i år vedtok Stortinget å forby hold av pelsdyr i Norge fra 2025. I etterkant har det vært debatt om hvilket nivå erstatningen til de som tvinges til å oppgi sin næring skal være. Regjeringa ønsker i utgangspunktet bare å erstatte en del av det tapet som oppstår, mens bl.a Bondelaget mener det bør ytes full erstatning.

I statbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i dag, settes det av 180 millioner erstatningskroner til pelsdyrbøndene. 160 millioner til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, og 20 millioner til omstilling ved avvikling.

- Vanlige familier som driver ei lovlig næring rundt om i landet vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig når næringen er bestemt avviklet. Pelsdyrbøndene mister livsgrunnlaget sitt etter en svært uryddig politisk prosess.  Dette var en mulighet for regjeringa til å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet seg ikke av, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Må endre prinsippene for erstatning

Regjeringen har anslått den økonomiske totalrammen for kompensasjon til pelsdyrnæringa til 505 millioner kroner. Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk Analyse har anslått pelsdyrbøndenes reelle tap som følge av næringsforbudet til rundt to milliarder kroner. Fordelt på de fem årene fram mot forbudet trer i kraft, ville en dekning av hele tapet krevd rundt 400 millioner kroner hvert år.

Høringsrunden på forskriften som skal bestemme de endelige prinsippene for erstatning har vært på høring. Denne ble avsluttet 1. oktober. I høringen vektlegger Bondelaget prinsipper for erstatningen som på en helt annen måte vil sikre bøndene og deres familier.

- I det videre arbeidet med forskriften vil regjeringa få en ny sjanse til å sørge for ryddighet i denne prosessen, og til å sørge for at kompenasjonsposten økes betraktelig ved revidert budsjett og statsbudsjettet 2021, sier Bartnes.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere