Statsbudsjett: Urettferdig pels-erstatning ligger fast

Publisert 07.10.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Dette var en mulighet for regjeringen å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet de seg ikke av, sier Bondelagets leder.

Tidligere i år vedtok Stortinget å forby hold av pelsdyr i Norge fra 2025. I etterkant har det vært debatt om hvilket nivå erstatningen til de som tvinges til å oppgi sin næring skal være. Regjeringa ønsker i utgangspunktet bare å erstatte en del av det tapet som oppstår, mens bl.a Bondelaget mener det bør ytes full erstatning.

I statbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i dag, settes det av 180 millioner erstatningskroner til pelsdyrbøndene. 160 millioner til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, og 20 millioner til omstilling ved avvikling.

- Vanlige familier som driver ei lovlig næring rundt om i landet vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig når næringen er bestemt avviklet. Pelsdyrbøndene mister livsgrunnlaget sitt etter en svært uryddig politisk prosess.  Dette var en mulighet for regjeringa til å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet seg ikke av, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Må endre prinsippene for erstatning

Regjeringen har anslått den økonomiske totalrammen for kompensasjon til pelsdyrnæringa til 505 millioner kroner. Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk Analyse har anslått pelsdyrbøndenes reelle tap som følge av næringsforbudet til rundt to milliarder kroner. Fordelt på de fem årene fram mot forbudet trer i kraft, ville en dekning av hele tapet krevd rundt 400 millioner kroner hvert år.

Høringsrunden på forskriften som skal bestemme de endelige prinsippene for erstatning har vært på høring. Denne ble avsluttet 1. oktober. I høringen vektlegger Bondelaget prinsipper for erstatningen som på en helt annen måte vil sikre bøndene og deres familier.

- I det videre arbeidet med forskriften vil regjeringa få en ny sjanse til å sørge for ryddighet i denne prosessen, og til å sørge for at kompenasjonsposten økes betraktelig ved revidert budsjett og statsbudsjettet 2021, sier Bartnes.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere