Bondelagslederen er fornøyd med en grønnere profil på statsbudsjettet fo r2015.

Det er positivt at en del av regjeringens forslag er reversert i det endelige statsbudsjettet for 2015. Med reversering og faktiske økninger på flere poster, framstår budsjettet nå med en grønnere profil.

- For å nå Stortingets mål om et miljøvennlig, bærekraftig og framtidsrettet landbruk, trenger vi kunnskap, løsninger og politiske virkemidler. Dette budsjettet gjør oss bedre i stand til det, enn det forslaget som ble presentert av regjeringspartiene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

- Vi trenger kunnskap som kan hjelpe oss i å møte klimaendringer best mulig, bidra til klimasmarte løsninger og slik at vi kan dra nytte av potensialet som ligger i de fornybare ressursene landbruket forvalter, sier Bartnes.

Ikke kutt i landbruksforskning

Regjeringen kuttet bevilgningen til forskning og innovasjon i landbruket i sitt forslag til statsbudsjett. Etter forhandlingene med Krf og Venstre er kuttet reversert, og det er satt av 32 millioner kroner til landbruksforskning over LMD sitt budsjett for 2015.

- Forskning og kompetanseutvikling er et viktig verktøy for å nå målsettingen om økt matproduksjon, derfor der det positivt at Krf og Venstre har fått gjennomslag for satsing på landbruksforskning, sier Bartnes.

Her er noen av postene som gir statsbudsjettet en langt mer grønnere profil:

  • Landbruksforskning 32 millioner kroner
  • Sogn jord- og hagebruksskule får fem mill til nytt bygg. Skolen er landslinje for utdanning av agronomer innen økologisk landbruk
  • Økt bruk av tre 6,7 millioner kroner
  • Skogplanting 12 millioner kroner
  • Kalking av elver med villaks 35 millioner kroner og laksesperre i Driva til 35 millioner kroner
  • Nytt skogvern 210 millioner kroner
  • Flom og skredsikring ogkartlegging av faresoner, 20 millioner kroner
  • Tiltak for å øke markedet for biodrivstoff gjennom økt omsetningspåbud og avgiftsreduksjon på 275 millioner kroner

Les også: Godt nytt for gründere og småbedrifter - grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kr.
Les også: Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

Kontakt Lars Petter Bartnes: tlf 90084576.