Statsbudsjett: Ingen klimaverktøy til jordbruket

Publisert 07.10.2019
  • Tips en venn om denne siden

Lager for biogjødsel.

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger.

Klimafondsordningen
Jordbruket har et mål om å øke klimainvesteringer som over tid kan bidra til reduserte klimautslipp.

Et klimafond er i realiteten en avsetting av midler fra bonden til å gjennomføre nærmere definerte klimatiltak.

Når midlene blir brukt til investeringer i spesifikke klimatiltak, får bonden en skattefordel.

Etter hvert som det blir bygget opp kunnskap om nye klimatiltak, vil flere tiltak kunne utløse en skattefordel.

- Vi har inngått en ambisiøs klimaavtale for en mer bærekraftig matproduksjon. Mange av tiltakene vil innebære betydelige økonomiske løft, og klimajobben skjer nå, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Klimaavtalen med myndighetene legger opp til kutt i klimagassutslipp gjennom ulike tiltak i jordbruket. For å få til dette er det nødvendig med kapital og ordninger som kan utløse nødvendige investeringer. 

- Jeg savner for eksempel en tydelig landbrukssatsing i Enova, som er regjeringas viktigste klimaverktøykasse, sier Lars Petter Bartnes.

Stortinget har ved en rekke anledninger pekt på klimafond som et mulig verktøy for økte investeringer, og bedt om en utredning om tiltaket.

- Vi mener et klimafond med en skattefordel er et målretta tiltak for å gjennomføre langsiktige investeringer. Jeg er skuffet over at regjeringa ikke følger opp Stortingets bestilling, påpeker Bartnes.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Klimarapporteringen må endres

I statsbudsjettet for 2020 rapporterer regjeringa på klimaloven. De omtalte klimaløsningene for jordbruket handler mer om å redusere norsk matproduksjon, enn å forbedre den.

- Rapporteringen fra regjeringa tar ikke høyde for at den inngåtte klimaavtalen inneholder mange tiltak som vil ta norsk jordbruk i en enda mer bærekraftig retning. Vi mener den framtidige klimarapporteringen på jordbruk må endres, slik at den omfatter tiltak som det faktisk blir jobbet med, sier Lars Petter Bartnes.

Blant gode løsninger framover ligger mulighetene for lavere metanutslipp gjennom bedre graskvalitet og klimaeffekt som følge av bedre dyrehelse.

I budsjettet øker regjeringa bevilgningen til klimaforskning i landbruket.

- Det er positivt at bevilgningen til mer forskning på klima øker. Mange av framtidas viktigste klimaløsninger i landbruket er fortsatt på tegnebrettet, understreker Lars Petter Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere