I stedet for å tette gapet, som nå er på 180.000 kroner mot andre grupper, velger altså Staten å øke inntektsforskjellene.

I den rykende ferske Stortingsmeldingen om mat og landbruk blir det slått fast at vi blir flere mennesker som trenger mer mat. Derfor må den norske matproduksjonen økes.

- Dette handler ikke først og fremst om inntekta til enkeltbonden, men om hvor mye inntekt bøndene må ha for at vi skal greie å innfri regjeringens målsettinger for norsk matproduksjon, sier Karlsvik. Den raske avviklingstakten vi ser i landbruket i dag er et tydelig signal om at vi ikke er der vi må være, og at det er skrikende behov for taktskifte.

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, er svært tvilende til om Statens tilbud, som ble lagt fram onsdag, kan danne grunnlag for forhandlinger, men overlater den endelige avgjørelsen til jordbrukets forhandlere.

 

Korte fakta om statens tilbud og jordbrukets krav:

·         Statens tilbud er på 900 millioner kroner hvorav 230 millioner kroner går over budsjett og 330 millioner kroner tas ut på målpris.

·         Totalrammen for jordbrukets krav omfatter målrettede tilskudd til ulike produksjoner og mulighet til å ta ut priser på produserte varer (målpriser). Totalt er kravet på 2,2 mrd. kroner.

·         Jordbrukets krav betyr økte inntektsmuligheter for bonden på om lag 33.000 kroner per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet.

Dette er jordbruksforhandlingene

I de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og landbrukets to organisasjoner blir det forhandlet om økte inntektsmuligheter. Det forhandles om:

- priser på hovedproduktene bøndene leverer

- betaling av fellesgoder gjennom tilskudd fra staten.

Hva maten skal koste i butikken, blir ikke bestemt i jordbruksforhandlingene, men påvirkes selvsagt av resultatet av prisøkningene i avtalen. Faglagene i landbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leverer et felles krav til staten, ved Landbruks- og matdepartementet. Staten kom med sitt tilbud på overtid 9. mai. De påfølgende forhandlingene skal være ferdig 16. mai.