Etter planen skulle statens tilbud vært framlagt i morgen, onsdag. Nå er det utsatt til torsdag 5. mai kl 12. Pressekonferanse om framleggelsen kan sees på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet. 

Kravdokumentet i årets jordbruksforhandlinger er omfattende, og usikkerheten rundt oss spiller inn. De økende kostnadene og krig i Europa påvirker jordbruket. Når tilbudet er utsatt, håper vi selvfølgelig tiden blir benyttet godt for å møte jordbrukets krav.

Tilbudet er et svar på jordbrukets krav, som ble lagt fram 27. april. Forhandlingene skal avsluttes senest 16. mai.