- Statens tilbud gir ikke grunnlag for økt matproduksjon og optimisme

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Statens tilbud gir ikke grunnlag til økt matproduksjon og optimisme i landbruket, sier fylkesleder Bernt Skarstad.

- Landbrukets forhandlingsutvalg må vurdere om landbruket denne gang  bør ”sette ned foten” med bakgrunn i det uakseptable tilbud ved årets jordbruksforhandlinger som staten har gitt, sier Bernt Skarstad.
Skarstad mener tilbudet er uttrykk for en maktarroganse og mangel på forståelse for hva som må til for å gi grunnlag for verdiskaping i distriktene.
 

- Stortinget har vedtatt ei stortingsmelding som legger opp til én prosent økt matproduksjon hvert år i 20 år framover. Vedtaket har tydeligvis liten realpolitisk verdi, og tilliten til det politiske system er svekket, sier Skarstad.

Han påpeker at staten bruker stadig mindre penger på matproduksjon. Statens bevilgninger over budsjettet har falt fra 2,8 til 1,2 prosent på 10 år.

- Vi ser at staten holder fast på trenden fra tidligere, der staten Norge bruker stadig mindre penger på matproduksjon. I realiteten er tilbudet et null-oppgjør, fordi staten vil ta inn igjen det de bruker over budsjett gjennom økte avgifter.

Staten tilbyr bøndene 900 millioner kroner, mens jordbrukets krav var på 2,2 milliarder kroner. Avstanden er dermed stor.

Statens tilbud betyr 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk i jordbruket. Andre grupper ligger an til å få en inntektsøkning på 17.400 kroner.

- Tilbudet vil føre til at gapet mellom bønder og andre grupper øker, ikke at det tettes, sier Skarstad.

Selv om tilbudet er altfor lavt, ser fylkelederen et par lyspunkt: Forslagene om økte investe-ringsvirkemidler, gjeninnføring av grøftetilskuddet og prosjektet Arktisk landbruk.

Hvis det blir forhandlinger, skal disse være sluttført innen 17. mai.

Les mer:

Regjeringen tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor
Statens tilbud

Ved henv. kontakt: Bernt Skarstad, tlf. 41 64 64 73

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere